25-06-2019

het pad naar verbondenheid

Geslachtslijnen worden nu gezuiverd voor terugkeer in de volgende kosmische cyclus. Mede daardoor komt nu evengoed een stroom van alles wat zich heeft ‘aangepast’ naar boven.

17-06-2019

De zonnewende als aarde en hemelfeest

Op 21 juni bij de zomer zonnewende, op de langste dag, begint de inademing van de aarde en direct daarop wordt op 24 juni het Johannesfeest gevierd.

13-06-2019

Anna

In de late Middeleeuwen is Anna een van de meest vereerde heiligen in Europa. Zij is de ideale moeder, echtgenote en grootmoeder. Anna’s populariteit uit zich in twee veel voorkomende voorstellingen: Anna-te-drieën.

23-05-2019

De twee Maria's

De beide Maria's belichamen samen de mysteriën van Maria waarover allerlei legenden en verhalen vertellen.

15-05-2019

De held en het moederarchetype

Joseph Campbell stelde dat er maar 1 mythologie op de wereld is, die overal anders wordt verbeeld en geïnterpreteerd, afhankelijk van de plaatselijke cultuur en omstandigheden. Mythen helpen de mens op zijn levensreis: ze zijn een reisgids om je bestemming te bereiken.

13-05-2019

Universele 'kennis van het hart'

Gnosis is het Griekse woord voor kennis, inzicht. Geen uiterlijke (cognitieve) kennis, maar het weten van binnenuit. In die zin is gnosis even oud als de mensheid. Vanaf zijn oorsprong wordt de mens begeleid door de gnosis, al werd hij zich dat in de voortgaande evolutie steeds minder bewust.

08-05-2019

De Griekse Sophia en de tempelslaap

De kosmische Moeder die in de joods-christelijke traditie Sophia heet, wordt in Griekenland Gaia genoemd. Gaia krijgt in Griekenland een intellectuele dochter met de naam Sophia; zij komt voort uit het fundament van de kosmische Gaia en haar aardse dochter Demeter.

07-05-2019

The Wisdom Within: Sacred Masculine and Sacred Feminine

Finding Balance with Nature

There is an ancient South American prophecy called the Eagle and the Condor.

14-03-2019

De Kus van Judas

De naam Judas roept bij velen een onaangenaam gevoel en zelfs afkeer op.

06-03-2019

Leonardo da Vinci

500 jaar na zijn dood, Leonardo leefde van 1452 tot 1519 en is daarmee één van de herauten van de Renaissance; kunstenaars die de renaissance in Europa inluidde. Het nieuwe denken dat zich in Italië het eerst ontwikkelde, viel ook elders in Europa in de smaak. De humanisten en het Neo-platonisme...
 

27-02-2019

animus en anima

Inzicht in aard en werking van animus en anima maakt dat je anders naar jezelf en anderen gaat kijken. Dit zijn, naar het archetype van de schaduw, twee van de belangrijkste archetypen die ook in veel sprookjes een rol spelen.

02-02-2019

Wie is Zarathoestra

Wat wij van Zarathoestra of Zoroaster weten staat vooral beschreven in de Avesta. De Avesta is de in de derde eeuw door de Perzen op schrift gestelde eeuwenoude mondelinge kennis over Zarathoestra. Dit is in de eerste plaats gebeurd omdat Mani in de derde eeuw het manicheïsche christendom in Perzië bracht.

28-01-2019

kunst en de beeldtaal

In de kunst draait het om verbeelding, inzicht, denkkracht, motoriek en overdracht van ideeën. Cruciaal in een maatschappij waarin de veranderingen elkaar in snel tempo opvolgen en waar complexe vraagstukken vragen om creatieve denkers en doeners.

25-01-2019

De wegen van Amor

 7 Spirituele Spelregels voor Singles