11-09-2019

natuurwezens


De stille werkers aan de natuur staan onder vele namen bekend. De energieën worden als kabouters, kobolden, elfen, nimfen, eenhoorns, salamanders, vuurgeesten, sylfen, undinen, gnomen of wortelwezens beleefd.

10-09-2019

Over de koe en haar geestelijke taak op aarde


In mijn serie over natuurwezens een mooi artikel over de samenhang van de kosmische omstandigheden, de aardse omstandigheden en de dierenwereld met de mens.

07-09-2019

wat is een matriarchale samenleving

Het belang van het schrijven van Her-story is het in balans brengen van het mannelijke en het vrouwelijke.  Dr. Kate Lister over matriarchale samenlevingen toen en nu....

05-08-2019

Krachtplaats De Burcht

Oude culturen weten het landschap bezield met energieën of krachten die voor de vroegere mens makkelijker voel- en zichtbaar zijn geweest dan voor een mens van nu. Een krachtplaats is een soort heilige plek in het sacrale landschap.

30-07-2019

Awakening to the Soul and the New Story

Anne Baring onderzocht de invloed van het heilige beeld op de westerse beschaving en de noodzaak om de mannelijke en vrouwelijke principes te integreren. De zoektocht om dit thema te verkennen leidde haar terug naar de neolithische en paleolithische tijdperken en de oorsprong van het heilige beeld, en volgde de ontwikkeling ervan door de bronstijd en verder.

29-07-2019

de weg naar gelijkwaardigheid

In de Indische (en Boeddhistische) leringen stond lang geleden de opvatting centraal dat het leven op aarde 'maya' is, illusie.

26-07-2019

hemel, wat is hemel?

'Hemel' is Yang en 'Aarde' is Yin.  Een berg bijvoorbeeld is meer Yin (onbeweeglijk, hard), maar de berghelling in de zon is de meer Yange kant.

17-06-2019

De zonnewende als aarde en hemelfeest

Op 21 juni bij de zomer zonnewende, op de langste dag, begint de inademing van de aarde en direct daarop wordt op 24 juni het Johannesfeest gevierd.

13-06-2019

Anna

In de late Middeleeuwen is Anna een van de meest vereerde heiligen in Europa. Zij is de ideale moeder, echtgenote en grootmoeder. Anna’s populariteit uit zich in twee veel voorkomende voorstellingen: Anna-te-drieën.

08-06-2019

Maria Magdalena

Het geheim van het eeuwig-vrouwelijke in dichtvorm

23-05-2019

De twee Maria's

De beide Maria's belichamen samen de mysteriën van Maria waarover allerlei legenden en verhalen vertellen.

15-05-2019

De held en het moederarchetype

Joseph Campbell stelde dat er maar 1 mythologie op de wereld is, die overal anders wordt verbeeld en geïnterpreteerd, afhankelijk van de plaatselijke cultuur en omstandigheden. Mythen helpen de mens op zijn levensreis: ze zijn een reisgids om je bestemming te bereiken.

13-05-2019

Universele 'kennis van het hart'

Gnosis is het Griekse woord voor kennis, inzicht. Geen uiterlijke (cognitieve) kennis, maar het weten van binnenuit. In die zin is gnosis even oud als de mensheid. Vanaf zijn oorsprong wordt de mens begeleid door de gnosis, al werd hij zich dat in de voortgaande evolutie steeds minder bewust.

08-05-2019

De Griekse Sophia en de tempelslaap

De kosmische Moeder die in de joods-christelijke traditie Sophia heet, wordt in Griekenland Gaia genoemd. Gaia krijgt in Griekenland een intellectuele dochter met de naam Sophia; zij komt voort uit het fundament van de kosmische Gaia en haar aardse dochter Demeter.

07-05-2019

The Wisdom Within: Sacred Masculine and Sacred Feminine

Finding Balance with Nature

There is an ancient South American prophecy called the Eagle and the Condor.