23-03-2019

The Sacred Feminine

Het Tibetaans boeddhisme is de enige overlevende traditie waarin het tantrische (vajrayana) boeddhisme uit India vrijwel in zijn geheel behouden is en beoefend wordt. In feite bevatten de leringen alle belangrijkste stromingen binnen het Boeddhisme.

20-03-2019

Verborgen Plaatsen van Wijsheid

De hemelkoe, griekse vruchtbaarheidsmythen, de tempelslaap en sjamanistische oerculturen.  Peter Kingsley slaagt erin de wijsheidstraditie, die aan de wortels van onze westerse beschaving ligt, op het spoor te komen.

14-03-2019

De Kus van Judas

De naam Judas roept bij velen een onaangenaam gevoel en zelfs afkeer op. Als de verrader

06-03-2019

Leonardo da Vinci

500 jaar na zijn dood, Leonardo leefde van 1452 tot 1519 en is daarmee één van de herauten van de Renaissance; kunstenaars die de renaissance in Europa inluidde. Het nieuwe denken dat zich in Italië het eerst ontwikkelde, viel ook elders in Europa in de smaak. De humanisten en het Neo-platonisme...
 

27-02-2019

animus en anima

Inzicht in aard en werking van animus en anima maakt dat je anders naar jezelf en anderen gaat kijken. Dit zijn, naar het archetype van de schaduw, twee van de belangrijkste archetypen die ook in veel sprookjes een rol spelen.

09-02-2019

het eeuwig-vrouwelijke

het eeuwig vrouwelijke in iedere man of vrouw is een inwijdingsweg die anders dan de inwijdingsweg van het het eeuwig mannelijke verbonden mag worden met de stroming van liefde.

06-02-2019

Een groter plan

en het loslaten van het vorige toren van Babel programma (babylonische spraakverwarring) ; nieuwsbrief Aluna Joy Yaxk'in

Hoe komt het dat mensen verschillende talen spreken?


02-02-2019

Wie is Zarathoestra

In het evangelie volgens Matteüs wordt de verwantschap van de koningstitel in het oude Perzië met de afstamming van het kind in de gestalte van het kind Jezus uit de Salomonische lijn, waarin Zarathoestra werd wedergeboren, tot uitdrukking gebracht. Want Zoroaster is een omschrijving van het woord ‘de gouden ster’ of ‘de ster van de glans’. Zij zagen in hem een evenbeeld van de zon zelf....

28-01-2019

kunst en de beeldtaal

In de kunst draait het om verbeelding, inzicht, denkkracht, motoriek en overdracht van ideeën. Cruciaal in een maatschappij waarin de veranderingen elkaar in snel tempo opvolgen en waar complexe vraagstukken vragen om creatieve denkers en doeners.

25-01-2019

De wegen van Amor

 7 Spirituele Spelregels voor Singles

17-12-2018

Arthurburcht en Graalburcht

De naam graal is pas in de hoge Middeleeuwen bekend geworden via literatuur en legende.De Europese wortels van de Graal legenden liggen bij de Kelten. De ridder in wording vindt de Graal pas, wanneer de éne vraag gesteld is....

12-12-2018

van eva naar avé

Maria, de moeder van Jezus en de vele geheimen die met haar verbonden zijn...

11-12-2018

Maria Magdalena

en het het pad naar de Liefde, overal sporen van haar energie ...

05-12-2018

Eerherstel aan de oermoeders

Aanvankelijk en wel tot het begin van de Bronstijd rond circa 3000 v. Chr., zijn de vroege en hoge tuin- en landbouwculturen vreedzaam - The Goddess and Marija Gimbutas by Maureen Murdock, Ph.D

27-11-2018

Inanna, koningin van hemel en aarde


In het kader van de tijdeloze traditie van barden en rishi’s wil ik graag de legende vertellen over Inanna, koningin van hemel en aarde. Als dochter van de maan en zuster van de zon, is Inanna in het pantheon van de Soemeriërs de ochtend- en avondster, Venus-Aphrodite.