16-10-18

Aartsengel Michaël en de tijdgeest

Op veel afbeeldingen, vooral uit de kunstgeschiedenis, zien we dat hij meestal wordt afgebeeld met een zwaard in de hand en een draak onder zijn voeten. Wat kun je nog meer aan inzichten veroveren over wie deze aartsengel, die ook de tijdgeest wordt genoemd?

10-10-18

De dans met de materie

In deze tijd ligt er de uitnodiging aan mannen en vrouwen om weer samen te werken en de oorspronkelijke dans van mannelijke en vrouwelijke energie in ere te herstellen. In het hart kunnen religieuze dogma’s leven, die mogelijk stammen uit vorige levens of wetenschappelijk bolwerk van macht die in wezen vrouw-onvriendelijk zijn.

23-09-18

Het geheim van een archetype

Sprookjes spreken tot onze verbeelding, je ziet het niet buiten je maar binnen in je. Het zijn oerbeelden en archetypen. In de omgangstaal bedoelt men met archetype vaak een concreet oerbeeld.

17-09-18

Kosmologie

De Sjamanistische structuur en ordening is kosmologisch. Kosmologie, een kosmisch wereldbeeld is een oeroude en universele zienswijze op mens en wereld.

14-09-18

Sjamanisme en harmonie

De mensen in het late paleolithicum worden meestal jagers/verzamelaars genoemd. Ze trokken in groepen over de bewoonbare delen van de wereld tijdens de laatste ijstijd.

07-09-18

Het Heilige Huwelijk in de Steentijd

De continue uitwisseling tussen Godin en God en het Heilige Landschap

02-09-18

Iconografie van Nehalennia

Nehalennia en haar orakelende Pythia’s van het noorden, een update

25-08-18

de complexe relatie tussen Freud en Jung

de verhouding tussen Freud en Jung was een relatie die – zoals welbekend – uiteindelijk escaleerde in een breuk tussen de twee in 1913. Toch is nog steeds actueel wat hun uiteendreef, met name bij hsp mensen en het duiden cq omgaan met hun verhoogde gevoeligheid.

21-08-18

Wat is seksueel misbruik

Een geschiedenis van seksueel misbruik en het herkennen van de tekenen....

17-08-18

Wat Is Victim Blaming

De kleine verhalen laten zien in welk klimaat we leven, in welk klimaat onze kinderen opgroeien. Een ongewenste grensoverschrijding is niet bepaald een (mislukte) vorm van intimiteit of seksualiteit, maar een vorm van machtsmisbruik....

10-08-18

de verschillende generaties van de Godin

De taal van de Godin bestaat uit drie fasen: de witte, de rode en de zwarte oftewel de Maagd, de Moeder en de Meesteres van Verandering, van dood en van Wederopstanding.

09-08-18

Zetel der Wijsheid

Over intuïtie wordt veel gezegd en geschreven, maar wat is het precies?

04-07-18

de naamdag van Maria Magdalena

en de grote naamsverwarring die is ontstaan over de Moeder en de Bruid - wie is Notre Dame, waar staat Onze Lieve Vrouwe voor?

02-07-18

Donder: volmaakt Bewustzijn

In 1945 werden bij Nag Hammadi in Egypte geschriften gevonden in de koptische taal. 'Donder, het volledige bewustzijn' is een gnostieke tekst die een mysterieuze titel heeft.