20-11-2020

bijen en kerst

Bijengeheimen en de kerst nachtelijke reis naar de BinnenAarde; Bijen zijn hoeders van Liefde. Is het daarom dat sommige imkers zeggen dat de bijen in de Kerstnacht ‘zingen’, er komt gezoen, ruisen en gonzen uit de kast…. Zij 'weten' de winterwende: ze verheugen zich op het licht dat weer komen gaat. 

12-11-2020

09-11-2020

Godinnen van de Art Nouveau

Vaak zien we, in tijden van verandering, Kunst samen gaan met mythische wezens, natuur en vrouwelijk schoon. De symbolische betekenis van Godinnen van de art nouveau wordt onder de loep genomen en geplaatst in de context van maatschappelijke ontwikkelingen van de tijd. 

28-10-2020

Sophia, Wijsheid

In de Chaldeeuwse mysteriën in de derde na-atlantische cultuurperiode (2907-747v. Chr.) vinden we een beeld van de hemelse Sophia en haar werkzaamheid in de kosmos. 

27-10-2020

de weg naar de godin

De spirituele genezers van nu moeten vaak eerst zelf 'lijden' om daardoor mededogen etc. met anderen te krijgen. Jammer genoeg gaan velen uit geestelijke honger zoek bij de godsdiensten van het Oosten of bij de natuurvolken. Wij weten niet meer dat de wortels van wijsheid (sjamanisme) in onze eigen cultuur liggen.

13-10-2020

Bodhisattvas als helpers van de mensheid

De naam ‘bodhisattva’ vinden we zowel in de oosterse spiritualiteit- met name in het boeddhisme - maar ook in de westerse esoterie zoals de theosofie en de antroposofie...

17-08-2020

de kracht van woorden

Masami Saionji over een nieuwe manier van leven in de 21e eeuw, voortbouwend op de oneindige creativiteit en mogelijkheid van mensen en de kracht van ons hart en onze geest.

08-08-2020

Ik vertrouw op de stem

When God Was a Woman is de Amerikaanse titel van een boek uit 1976 van beeldhouwer en kunsthistoricus Merlin Stone. Zij deed onderzoek naar de minder bekende, soms verborgen afbeeldingen van het Heilige Vrouwelijke, uit Europese en Midden-Oosterse samenlevingen. 

05-08-2020

de Zendbode van de Liefde

Romulus en Remus waren door hun moeder Rhea Silvia kort na hun geboorte in een rieten mandje bij het plaatsje Alba Longa op de Tiber gezet. Zij was immers een Vestaals maagd en niemand mocht weten dat zij kinderen had. Als de jongens eenmaal volwassen zijn geworden besluiten zij een stad te stichten op de plaats waar ze ooit gevonden zijn: op de Palatijn dus. Helaas worden ze het niet eens over de vraag wie van hen beiden koning mag heten van de nieuwe stad en wie daarmee zijn naam er aan mag verbinden.

01-07-2020

La Loba en de nieuwe Isis

La Loba, een verhaal geschreven door van Clarissa Pinkola Estes biedt een krachtig beeld van de Crone als niet alleen de vroedvrouw, maar ook als katalysator voor voor vernieuwing en wedergeboorte. Een transformerend verhaal voor wie zich opent voor het magische lied wat herinneringen wekt. 

20-06-2020

st. Jansfeest en de natuurwezens

De kringloop van het jaar is Sint-Jansdag de tegenpool van de kerstnacht.  Het midzomerfeest
staat in de traditie van jaarfeesten in veel Europese landen, waaronder Zuid-Engeland, Scandinavië en ook veel Slavische landen, maar minder bekend in Nederland. De midzomerfeesten die op 21 juni gevierd worden stammen al uit de voorchristelijke tijd.

11-05-2020

Moedergodinnen langs de Limesroute

Het lijkt op het eerste gezicht merkwaardig dat Nehalennia zich soms ook in drievoud toont. Als we op onderzoek uitgaan komen we (ook) in Duitsland aan en vinden tal van overeenkomsten. Het ziet ernaar uit dat de Matronen dateren van voor-Keltogermaanse en voor Indo-Europese afkomst. Misschien dateren ze wel uit het tijdperk van Oud-Europese afkomst, de bijnamen hebben immers altijd een relatie met water, de koe en de boom.

03-04-2020

De patriarchale mist rondom Maria Magdalena

Iedereen kent Maria, de moeder van Jezus. Maria Magdalena is echter minder bekend. Ze is dé vrouw die doorheen de eeuwen in verschillende hokjes werd gestopt en geëtiketteerd als hoer, muze, godin, mevrouw Jezus, boetvaardige zondares of als heilige en nu ook als 'geliefde' Wie is zij?

31-03-2020

“De Sibille van de Rijn” Hildegard

Hildegard von Bingen noemt Maria Sterre der Zee, een titel die verwijst naar de richting gevende planeet Venus, die als morgenster voor de schippers op zee een referentiepunt was. In de tijd van Hildegard ging studie van de theologie hand in hand met die van de zogeheten ‘vrije kunsten’: literatuur, retorica, logica, sterrenkunde, rekenkunde, meetkunde en muziek. 

12-03-2020

het geheim van de sixtijnse Madonna

De Sixtijnse Madonna geldt als een van de beroemdste schilderijen van de Italiaanse Renaissance, mede door de iconische afbeelding van de twee engeltjes (putti) aan de onderkant. Deze beide engelkinderen, maar ook dit oerbeeld van moeder en kind zijn heel bekend en vertegenwoordigen een waar toonbeeld van het heldere evenwicht (neigende naar symmetrie) waar Rafaël zo beroemd om was.