17-12-2018

Arthurburcht en Graalburcht

De naam graal is pas in de hoge Middeleeuwen bekend geworden via literatuur en legende.De Europese wortels van de Graal legenden liggen bij de Kelten. De ridder in wording vindt de Graal pas, wanneer de éne vraag gesteld is....

12-12-2018

van eva naar avé

Maria, de moeder van Jezus en de vele geheimen die met haar verbonden zijn...

11-12-2018

Maria Magdalena

en het het pad naar de Liefde, overal sporen van haar energie ...

05-12-2018

Eerherstel aan de oermoeders

Aanvankelijk en wel tot het begin van de Bronstijd rond circa 3000 v. Chr., zijn de vroege en hoge tuin- en landbouwculturen vreedzaam - The Goddess and Marija Gimbutas by Maureen Murdock, Ph.D

24-11-2018

De held en het moederarchetype

Archetype van moeder en held zoals Carl G. Jung besprak in zijn verzameld werk deel acht: De held en het moederarchetype afkomstig uit de meest uiteenlopende culturen en tijdperken. Een impressie

01-11-2018

De cirkel van leven en dood

Bij steeds meer mensen groeit het besef dat het menselijk bestaan ook na het sterven nog doorgaat. Maar hoe ziet dat er uit...?

Ook lijkt het er op alsof de gebeurtenissen rond het sterfbed steeds sprekender en intenser worden.

28-10-2018

Wie is Zarathoestra

In alle landen van de oudheid had elke grote tempel een eigen of geheime mysterieschool. Zarathoestra lijkt voort te komen uit de Chaldeeuwse school, waar ook astrologie zijn oorsprong vindt.

De Engelen-hiërarchieën als scheppers van mens en aarde

de schepping van mens en aarde en een overzicht van de verschillende rangen waaruit de kosmische hiërarchieën bestaan en de namen waarmee ze in het Grieks, het Latijn, in de bijbel of in de westerse esoterie worden aangeduid.

16-10-2018

Aartsengel Michaël en de tijdgeest

Een machtig, helpend wezen, beleefbaar in de klanken "EA", trad naar voren. Later werd het woord "Soph" dat "het zijnde" betekent ervoor gezet en werd haar naam Soph-Ea of Sophia dat wijsheid betekent, Sophia, de wijsheid die in alle dingen heerst. Deze werkzame wijsheid bracht een zoon voort, Marduk, die later Michael genoemd zou worden. Wie is deze Marduk-Michaël?

10-10-2018

De dans met de materie

In deze tijd ligt er de uitnodiging aan mannen en vrouwen om weer samen te werken en de oorspronkelijke dans van mannelijke en vrouwelijke energie in ere te herstellen. In het hart kunnen religieuze dogma’s leven, die mogelijk stammen uit vorige levens of wetenschappelijk bolwerk van macht die in wezen vrouw-onvriendelijk zijn.

05-10-2018

zelfliefde en relaties

zelfliefde en zelftrouw in de dynamiek van loyaliteit of het relationele loyaal zijn

23-09-2018

Het geheim van een archetype

Sprookjes spreken tot onze verbeelding, je ziet het niet buiten je maar binnen in je. Het zijn oerbeelden en archetypen. In de omgangstaal bedoelt men met archetype vaak een concreet oerbeeld.

17-09-2018

Kosmologie

De Sjamanistische structuur en ordening is kosmologisch. Kosmologie, een kosmisch wereldbeeld is een oeroude en universele zienswijze op mens en wereld.

14-09-2018

Sjamanisme en harmonie

De mensen in het late paleolithicum worden meestal jagers/verzamelaars genoemd. Ze trokken in groepen over de bewoonbare delen van de wereld tijdens de laatste ijstijd.