15-05-2022

Zeven Vrije Kunsten

Wanneer is in de geschiedenis van de mensheid 'kunst 'ontstaan en ligt hier een relatie met de Zeven Vrije Kunsten. De zeven vrije kunsten vormen de leerweg naar holistisch onderwijs. Het wordt vrij (latijns liber) genoemd en verwijst naar het Innerlijk een vrij-mens zijn. Het zijn stappen die je als mens kunt zetten op de weg naar vrijheid en naar liefde/wijsheid.

09-05-2022

Pelgrimeren

De Camino naar Santiago de Compostela ook wel de St Jacobsroute genoemd is het oudste lange afstandspad van Europa en Maria Magdalena

07-05-2022

Jan Lievens

De Nederlandse kunstenaar Jan Lievens is het meest bekend geworden door zijn samenwerking met Rembrandt van Rijn. Beide kunstenaars werden, een jaar van elkaar, in Leiden geboren. 

14-04-2022

Heeft Rembrandt Comenius geschilderd?

Rembrandt van Rijn heeft misschien voor wel vijftig leerlingen de rol van leermeester vervuld. Als ik dit lees komt de vraag in mij boven of Rembrandt zelf ook een leermeester heeft gekend waarvan hij de leerling is geweest? 

20-03-2022

Rembrandt en de zintuigen

In de zestiende en zeventiende eeuw waren allegorische voorstellingen zoals de Allegorie van de vijf zintuigen bijzonder geliefd. Het thema van de zintuigen ontstaat in de middeleeuwen, maar komt met name voor in de kunst van de 16de en 17de eeuw. 

de ontmoeting van Maria en Elisabeth

Het gilde waar Rembrandt lid van was wordt het st. Lukasgilde genoemd. Het is de naam van een gilde van kunstenaars n kunstambachtslieden onder de bescherming van Sint-Lucas. De naam van het gilde verwijst naar de evangelist en bestond uit een bonte verzameling van huisschilders, kunstschilders en andere kwastdragenden! Kunnen we Lukas terugvinden in de religieuze werken van Rembrandt? 

05-02-2022

Rembrandt en dynastie Jan Six

In families als die van Jan Six leefde de broederschap heel sterk: van kleinkinderen tot grootouders: ze waren bondgenoten van hetzelfde overlevingssysteem en er was een basis van gelijkwaardigheid. 

De Franse revolutie verspreidde dat familiale broederschapsgevoel over de hele wereld. Gelijkwaardigheid werd een streven.  

17-01-2022

Nehalennia, een Zeeuwse godin

Het vervoer over water ging in die tijd sneller dan over land. Er zijn dan ook veel opgravingen die een connectie hebben met de scheepvaart en de handel maar ook altaren die uit water opgevist worden. Echt Zeeuws dus: ik worstel en kom boven...maar of Nehalennia daar mee verbonden mag worden...? 

21-11-2021

de raadselachtige glimlach

Het verhaal van de Mona Lisa, ook bekend onder de naam La Gioconda,  krijgt door de toepassing 
van sfumato rondom de lippen en mond krijgt het portret een zekere levendigheid. Is het een eeuwige glimlach om alles te bedekken of is het een glimlach die weet heeft van eeuwigheid, van zwanger zijn?

19-11-2021

Luisteren naar jouw verhaal

Luister eens, en nog eens en nog eens….

Je luisterde naar mijn verhaal
Ik voelde aan de stilte je betrokkenheid
en ging enthousiaster vertellen

Je luisterde naar me
Door de aandacht waarmee,
voelde ik je interesse

Ik vertelde er meer door
Doordat je naar me luisterde
vertelde ik dingen die mezelf verbaasden

Je leerde me zo nieuwe inzichten
Dank. Dank dat je wilde luisteren

03-11-2021

Angelica Kauffmann

Angelica Kauffmann is een belangrijke schilder van historiestukken van haar tijd. Ze maakte daarbij gebruik van de allegorie als springplank tot reflectie op de geschiedenis, de politiek en haar eigen positie in de wereld. 

23-09-2021

het Keltisch christendom

de mythe van Tanna, Ana of Anna - Over Anna, de moeder van Maria, is niet veel bekend - Wat kunnen we ontdekken uit de stamboom van moederskant en welke verbindingen zijn er zo te vinden?

06-09-2021

DE NATIONALE AI-CURSUS

Artific of kunstmatige intelligentie wordt de meest ingrijpende ontwikkeling van onze tijd. Er wordt zelfs gezegd dat AI meer verandering teweeg gaat dan het internet. Leer stap voor stap hoe een algoritme werkt.

15-06-2021

het anatomisch theater

Van Oudsher is de stad Amsterdam een handelsstad. Als handelsmetropool met een bruisend centrum van kunst en wetenschappen werd Amsterdam ook een smeltkroes van culturen. Dankzij het kapitaal van de gegoede burgerij, is er volop werk voor kunstenaars, vooral voor bouwmeesters en schilders. 

12-05-2021

Judith Leyster (1609-1660)

 Pas in 1893 werd Judith Leyster herontdekt. Tot het moment dat ze werd 'herontdekt' was er geen enkel schilderij meer onder haar naam bekend. Aanleiding voor een studie naar het werk van Judith Leyster was een rechtzaak in 1892 die in Engeland werd gevoerd over de prijs van een 'Vrolijk paar' - een schilderij uit 1630 dat sinds 1748 werd toegeschreven aan Frans Hals. 

De studie toonde aan, op basis van Leyster's monogram, dat 'Vrolijk paar' samen met zes andere schilderijen door haar waren geschilderd. Dat was het begin van een hernieuwde belangstelling voor het werk van Judith Leyster en voor haar leven.