07-07-18

your sexual biography

en relatie-expert, psychotherapeut en schrijver Esther Perel (1958) geeft vragen die behulpzaam zijn bij het ontdekken van je eigen seksuele biografie.

04-07-18

de naamdag van Maria Magdalena

en de grote naamsverwarring die is ontstaan over de Moeder en de Bruid - wie is Notre Dame, waar staat Onze Lieve Vrouwe voor?

22-06-18

Sophia-hymne

Sophia of Vrouwe Wijsheid is een oude gestalte uit de joodse wijsheidsliteratuur. Sophia is de Moeder van het Al, zij wordt door mensen Liefde genoemd.

18-06-18

De in- en uitademing van Moeder Aarde

Een spirituele benadering van de zomer- en winter zonnewende

09-06-18

Iconografie van de honingbij

In de symbolieken staat de roos symbool voor de moeder, een beeld van rijkdom, van koningschap en van wijsheid. Toch zien we veel afbeeldingen een lelie. Een beeld van eenvoud, van liefdeskrachten misschien?


07-06-18

Art nouveau

De kunststijl die art nouveau kende een korte maar hevige bloeitijd maar verdween toen de mensheid de tijd van oorlogen inging. Deze veelbelovende kunststroming had een verbindend karakter....

02-06-18

Van tweelingzielen

Over tweelingzielen en vooral de processen rondom de zielsliefde wordt al veel geschreven. Leer over onvoorwaardelijke liefde.

25-05-18

Maria Magdalena en de liefdesband

Iedereen kent de naam Maria wel: De moeder van Jezus. Maar er is nog een Maria: Maria Magdalena. Het Vaticaan wilde de woorden ‘Maria Magdalena, de vrouw van Jezus Christus’ niet horen. Het Vaticaan zorgde dan ook voor de neergang van Maria Magdalena. In werkelijkheid was ze van Koninklijke komaf maar moest lang leven met 'onvruchtbare wijsheid'.

16-05-18

het mystieke als woekerplant


Er is een sterke gerichtheid waar te nemen bij de drie religies van het Boek en dat is op Abraham. Ook in het soefisme waar de Perzische dichter Rumi een belangrijke vertolker van is.


11-05-18

St Bridget en de koe

Oude Keltische mythen spreken van Bridget die Iona  bezoekt om middernacht op de zomerzonnewende. Bridget is de godin van vuur en van water, vaker wordt zij beschreven als een 'triple goddess' of the Exalted One', de verhevene of stralende.

01-05-18

spiritualiteit van Etty Hillesum

Etty Hillesum schreef  zittend voor het raam van haar kamer aan het Museumplein indrukwekkend, bezield en universeel werk die getuigen van een sterke persoonlijke ontwikkeling en een subliem literair talent...

30-03-18

Europese routes doorheen Zeeland

Door zijn ligging aan zee maakte het gebied van wat we nu Zeeland noemen vanaf vroege tijden deel uit van handelsroutes dwars door Europa. We danken er de Nehalennia-altaren aan die handelaren lieten opstellen bij de tempels die aan deze godin waren gewijd.

05-03-18

Op weg naar een nieuwe gouden tijd?


Wij in het Westen hebben geleerd de geschiedenis te zien in één opgaande lijn van primitief naar beschaafd; ons historisch besef is lineair en gaat van laag naar hoog.

26-02-18

De stille Maria

Maria Magdalena was in een vroeger incarnatie Norea, de oudste dochter van Adam en Eva en getuige van de Opstanding; er begon een nieuwe weg waarin de uitgesproken vrouwelijke krachten ons leiden....

16-02-18

Godinnen naast JHWH

Oermoeder,  hoedster van de vrouwelijkheid – waar ben je? Ben je Asjera, Anan en Astarte,  het land van melk en honing met de vuur- of de spirituele zonnegod Baäl/El?