30-12-17

de beeldtaal van Artemis van Efese

 In Artemis van Efese vloeien allerlei culturele lagen samen. Wat is haar iconografie?

24-12-17

De tweevoudige werking van de Christusimpuls


Er wordt in de apocriefe Evangelie van de Egyptenaren verteld dat het heil in de wereld zal komen als de twee één worden. Omdat dit verhaal in beeldtaal is geschreven, een taal die voor ons tot raadseltaal is geworden, hebben wij dat verhaal nooit écht doorgrond.

25-10-17

Verbinden en heelmaken

Heel speciaal is het, ons te realiseren hoe alles wat een begin heeft een einde kent, en alles wat een einde kent een begin heeft. Elisabeth Kübler-Ross was als pionier een van de grondleggers van de hospicebeweging en de latere palliatieve zorg.

11-10-17

over de kracht van rituelen

De ongeboren kinderen worden wel Waterkinderen genoemd, de in de knop gebroken plannen zijn verstoringen in het leven van een kind, de ouders of voorouders en kunnen al langer geleden hebben plaatsgevonden.

01-10-17

De cirkel van leven en dood

Het lijkt er op alsof de gebeurtenissen rond het sterfbed steeds sprekender en intenser worden.
Als ik alleen al kijk naar de sterfprocessen die ik zelf de laatste tien jaar heb meegemaakt dan is duidelijk dat voor de stervende steeds meer, al geruime tijd vóór het intrede van de dood, de wereld aan de andere kant opengaat.

25-09-17

de zwarte madonna

Overal waar een Maria Magdalena-verering is, kun je Zwarte Madonna's aantreffen.
De oorsprong van het fenomeen ‘Zwarte Madonna’ ligt vermoedelijk bij de zwarte beeldjes van Isis met haar kind Horus. Zwart is ook de kleur van de aarde, een symbool van vruchtbaarheid van Gaia of Moeder Aarde.

08-09-17

Maria de Mater Dolorosa

Over haar leven is weinig bekend, maar iedereen weet wie zij is en zal haar beeltenis direct herkennen: Maria!  We zien haar afgebeeld als oermoeder, icoon en heiligenbeeld, zij wordt Mater Dolorosa genoemd...

14-08-17

het geheim van het eeuwig-vrouwelijke

De belangstelling voor een wedergeboorte van het vrouwelijk in onze maatschappij neemt toe en komt op verschillende manieren tot uiting. Van een wereldwijde beweging voor de rechten van de vrouw tot het herleven van de belangstelling voor de vrouwelijke spiritualiteit van de godin en de goddelijke Moeder.

02-08-17

In het voetspoor van Tara

Tara wordt vereerd als een belichaming van de Goddelijke Moeder in het Tibetaanse Boeddhisme. De Chinese godin Kwan Yin is vrijwel identiek aan Tara en ook vergelijkbaar met Maria de Moeder, met elk eigen accenten en tradities.

01-08-17

In het voetspoor van Kuan Yin

Maria is een universeel symbool voor vrouw-zijn, vruchtbaarheid en moederliefde. Zo ook vertoont de Chinese bodhisattva Kwan Yin, die in het Boeddhisme het eindeloze mededogen belichaamt, een verrassende gelijkenis met Maria. Kunstenaar verbeelden al eeuwenlang in meerdere tradities haar verhalen, het Oosten en het Westen verbindend.

04-07-17

het lied van de parel


Er zijn talloze mythen die het proces van afdalen vanuit het Koninkrijk van Licht naar de duisternis verhalen, zoals ook in het Lied van de Parel uit de handelingen van Thomas. Bewust geworden van de parel in zijn hart aanvaardt de Held de reis terug naar de Bron; sprookjes gaan over worden en zijn.

Vrouwe van Guadeloupe

Nuestra Señora de Guadalupe en de Maya Moedergodin Ix Chel en de relatie met de hemelgodin van de Heliopolitaanse scheppingsmythe Noet, Nuth of Nut.


03-07-17

een ode aan de grote Moeder

De Vrouwe van Wijsheid is betrokken bij het opengaan van de harten van velen die het pad van harmonie gaan mét moeder en bruid en zuster aarde.  Het pad dat als uitgangspunt heeft: 'Ik ben omdat de natuur is en omdat zij is ben ik'.

22-06-17

Het Maria Magdalena mysterie


Maria Magdalena is – na Maria, de moeder van Jezus – de meest populaire vrouw. Vrijwel iedereen kent de namen, ook al is haar identiteit niet helemaal duidelijk. Legenden en overleveringen spreken elkaar nogal eens tegen en het maakt nogal wat uit of je gebruik maakt van oude bronnen of afgaat op de hedendaagse channelingen die vaak weer een heel ander beeld schetsen.

25-05-17

De oermoeder van de vrouwengeschiedenis

Venus, de morgenster, als verbindster tussen leven, dood en nieuw leven....

De voorgeschiedenis van de mensheid, het matriarchaat.

 Het Goddelijk Vrouwelijke heeft fasen net als de maan. De maan gaat van nieuwe maan, naar wassende maan, naar volle maan, naar afnemende maan en ten slotte naar donkere maan. Het Goddelijk Vrouwelijke heeft de afgelopen duizenden jaren in de fase van de afnemende en donkere maan verkeerd.

30-04-17

De Zeeuwse Godin Nehalennia


Een zoektocht naar de mogelijke verering van de Zeeuwse Godin
Nehalennia in het Engelse Kent in de Romeinse tijd, geschreven  door Wim-Bonis

15-03-17

De mythe van Marduk-Michaël

An, de Hemel en Ki, de Aarde, waren oorspronkelijk samen, maar eerst werd de Hemel naar boven getrokken en toen werd de Aarde naar beneden getrokken volgens Sumerische legenden. De Babylonische versie verteld dat de eerste helft het hemelgewelf  werd, de met sterren bezaaide hemel en de tweede werd de aarde.

14-03-17

De Perzische en de Indiase zonnecultus

In oude tijden werd Universele kennis geleerd op de mysteriescholen. Over de mysteriën en de zeven stappen staat weinig op schrift.  Daardoor kon het ook verdonkeremaand worden.

02-02-17

Magdalena in de Renaissance

Met de periode van de Beeldenstorm (1522-1566) ging veel oorspronkelijke kennis verloren; grote meesters uit de Renaissance periode gaven hun (geheime) kennis door in verborgen symboliek of beelden, b.v. rondom het leven van Maria Magdalena.

30-01-17

de Lady van Glastonbury en Iona

Voor de Kelten was de natuur nog een onlosmakelijk onderdeel van de religie en godinnen namen een even belangrijke plaats in als goden. Maria Magdalena werd ook geassocieerd met de Keltische moedergodinnen.....