20-03-15

Sophia als gids op de weg naar Bewust Zijn


  Achter al die werelden van onzichtbaar licht is een bron van eenheid. Daar weer achter een veld van Bewustzijn. Dat veld van oneindige potentie is in rust. Maar, zoals mythen vertellen en mystici geschouwd hebben, dat veld heeft de diepe wens zichzelf te kennen, te manifesteren en te ontplooien. Leven en bewegen is slechts mogelijk bij de gratie van polariteit. In India noem je dat veld Brahman en de manifestatie van dat veld zijn vrouwelijke partner Shakti. Zo werkt het ook met God en Sophia. Zij spiegelt het veld van Bewustzijn waardoor het in manifestatie komt. Zoals ik aan het begin al zei: Sophia is gemanifesteerd Bewustzijn.  

05-03-15

Venus ontsluierd

Venus is de klassieke naam voor de Griekse godin van de liefde, Aphrodite. In de kunstgeschiedenis gebruikt men vaak de Latijnse naam Venus voor de Griekse Aphrodite.