17-08-11

archetype van het geheim


In onze patriarchale, door mannelijke energie gedomineerde cultuur worden vrouwen geconditioneerd zichzelf als ‘minder’ en ‘niet-waardig’ te beschouwen. Dit gevoel van ‘minder zijn dan’ is geïnternaliseerd en doorgegeven via ontelbare generaties vrouwen in patriarchale culturen. Clarissa Pinkola Estés schrijft over de doorwerking van geheimen in generaties zonder dat iemand haar roep hoort.....