10-10-2018

De dans met de materie

In deze tijd ligt er de uitnodiging aan mannen en vrouwen om weer samen te werken en de oorspronkelijke dans van mannelijke en vrouwelijke energie in ere te herstellen. In het hart kunnen religieuze dogma’s leven, die mogelijk stammen uit vorige levens of wetenschappelijk bolwerk van macht die in wezen vrouw-onvriendelijk zijn.


Een boekbespreking rondom het thema seksualiteit en spiritualiteit voor deze tijd.


Over het algemeen liggen de blokkades bij mannen en vrouwen op ietwat andere plekken en het is daarom heel belangrijk samen te communiceren over wat je voelt en meemaakt in het bij elkaar zijn.
Alles wat jullie daar individueel aan bijdragen heeft effect op de collectieve ziel van man en vrouw. Jouw zelfheling maakt de energie van een liefdevolle seksualiteit voor anderen meer beschikbaar. Als er sprake is van een samenvloeiing van energieën op alle vier de niveaus, is seks werkelijk een goddelijke daad. (zie www.fluisteralsjeblieft.nl) 

In wezen is de vrouwelijke energie leidend en inspirerend en is de mannelijke energie dienend en beschermend, dat is zelf werken aan balans herstel van de mannelijke en de vrouwelijke energie in onszelf. Keer op keer kijken of er iets stokt of waar je weerstand voelt en kijk dan niet alleen naar wat je lichaam je vertelt maar ook naar je emoties en de gevoelens in je hart.

Het geeft inzicht om erover te lezen, Pamela Kribbe schreef een mooi artikel over seksualiteit en spiritualiteit, maar er zijn inmiddels ook heel wat boeken te vinden waaronder b.v. de boeken van Ester Perel of van David Deida, ook Rianne Eisler schrijft over dit thema en vooral schetst zij lijnen doorheen de geschiedenis van partnerrelaties waar het allemaal mee begon. Zij biedt zo een nieuw licht op seks, mythe en de politiek van het lichaam, nieuwe wegen naar macht en liefde en als zodanig een vervolg op haar prachtig en goed leesbare boek: De Kelk en het Zwaard. 

Seksuele energie is, buiten menselijke gedachten, gevoelens en gedrag, de heilige yin-yang van het mannelijke en vrouwelijke, waarop ons leven gebaseerd is.

Religie en wetenschap hebben onze seksualiteit vervormd en onze relaties verstoord.

De toekomst is in handen van mannen en vrouwen in gelijkwaardige relaties, waarin seksualiteit en spiritualiteit weer één is en waarin pijn en plezier weer gezond gereguleerd worden.Sacred Pleasure onderzoekt het verleden, het heden en de potentiële toekomst van seks. Het kijkt zowel naar seks als naar het heilige in de bredere context van onze culturele en biologische evolutie. Het demystificeert veel in onze seksuele geschiedenis die verwarrend en zelfs onbegrijpelijk was, en wierp een nieuw licht op zaken die nog steeds algemeen onder het vloerkleed van het religieuze dogma of wetenschappelijk jargon werden geschoven. Het laat zien dat de strijd voor onze toekomst niet alleen politiek is in de conventionele zin van het woord, maar draait om fundamentele kwesties van pijn en plezier. Bovenal helpt het ons om de kwellingen die we chronisch ondergaan, beter te begrijpen - en daarmee te bevrijden - in onze zoektocht naar gezondere en meer bevredigende manieren van leven en liefhebben.

Ons meest krachtige menselijke verlangen is om verbinding te maken - voor seks, voor liefde, voor alles dat plezier en betekenis geeft aan ons leven. 

Maar seksueel geweld is alledaags en de 'oorlog van de geslachten' blijft misverstanden en pijn bestendigen. Waarom blijft deze strijd bestaan? Wat kunnen we doen om onze aangeboren kracht terug te winnen om plezier te geven en te ontvangen en om zin in ons leven te vinden?

Met de moed en het inzicht van The Chalice and The Blade (nederlands vertaald: de Kelk en het Zwaard), de internationale bestseller die de levens van duizenden vrouwen en mannen heeft getransformeerd - In Sacred Pleasure ontsteekt een gloednieuwe seksuele revolutie. In een provocerende tour de force over de seksuele politiek die onze tijd bepaalt, snijdt dit baanbrekende boek door veel van de verwarring en onrust rondom ons heen, het aanpakken van seksuele mythes die de man / vrouw-relaties in de loop van de millennia hebben gecorrumpeerd.

Op een groot doek neemt het ons mee van de eerste oorsprong van seks op deze planeet naar ons eigen postmoderne tijdperk, waarbij we niet alleen nieuw licht op seksualiteit werpen, maar ook op spiritualiteit, liefde, kracht en de twee meest elementaire hefbomen voor menselijke motivatie: genot en pijn. Moedig bewerend dat de oorlog tussen de seksen niet onvermijdelijk is, biedt Eisler een gepassioneerde visie op een toekomst waarin seks en spiritualiteit wederom verstrengeld zijn en mannen en vrouwen tegenover elkaar staan ​​als gelijkwaardige partners.

Eisler's boeiende epische onthult de waarheden over seks die geveegd  zijn onder het tapijt van religieus dogma en wetenschappelijk jargon. Door te laten zien wat er mis is gegaan tussen de geslachten, onthult het een hele nieuwe geschiedenis van intieme relaties - en hoe deze van invloed zijn en op hun beurt beïnvloed worden door al onze relaties, zowel in de openbare als in de privésfeer. 

Het brengt onze koers van de prehistorie in kaart, toen seks een beroemd mysterie was dat verbonden was met alles wat heilig is, van de invasie van Europa door monadische strijders, toen seks een middel tot overheersing werd, van de vroegste westerse beschavingen, de regering van de kerk, en in onze tijd van 'cultuuroorlogen' - wanneer vrouwen en mannen over de hele wereld op zoek zijn naar nieuwe manieren van leven en liefhebben. 

Onderweg kijkt het naar de economie en politiek van seksuele en andere intieme relaties, de moderne revolutie in bewustzijn.  Om sneller te kunnen worden wat zij de 'pain to pleasure shift' noemt, schetst Eisler een blauwdruk voor de toekomst van partnerschap, seksualiteit, spiritualiteit en een samenleving waarin plezier, niet pijn het centrale thema is van onze heilige en seculiere beeldspraak - en ons leven .

https://centerforpartnership.org/product/sacred-pleasure Geen opmerkingen: