25-05-2018

Maria Magdalena en de liefdesband

Iedereen kent de naam Maria wel: De moeder van Jezus. Maar er is nog een Maria: Maria Magdalena. Het Vaticaan wilde de woorden ‘Maria Magdalena, de vrouw van Jezus Christus’ niet horen. Het Vaticaan zorgde dan ook voor de neergang van Maria Magdalena. In werkelijkheid was ze van Koninklijke komaf maar moest lang leven met 'onvruchtbare wijsheid'.


Jezus’ teaching die oproept tot het besef dat goddelijkheid, het Al, in ons woont, past niet in een godsdienststructuur waar priesters de macht aan zich willen houden. Ook de Romeinse machthebbers moeten niets meer van Jezus hebben. Hij en zij moeten opnieuw vluchten.....

Als we het woord ‘zonde’ vervangen door ‘mis geschoten’ of ‘afleidingen van het doel’ dan gaat het om zeven krachten die ons weghouden van het besef dat we spirituele wezens zijn. Het zijn de krachten die ons gebonden houden in het lichaam en in de alledaagse wereld, in moderne termen: de wereld van het ego.

De zeven inwijdingen die Maria Magdalena ontvangt gaan over de ‘overwinning’ op deze zeven krachten. Hier wordt ze Jezus’ compagnon, zijn gelijke. Ze wordt de belichaamde wijsheid, de ‘divine feminine’.  Maria Magdalena blijft in Jezus, haar rabboeni of meester, nabijheid. Ze volgt hem op zijn tocht door Galilea en we gaan haar terugzien in Jeruzalem waar ze Jezus – en zichzelf - zalft met heilige olie en daarmee een diepe verbintenis tussen hen bewerkstelligt.


Verschillende vrouwen die Jezus volgden, droegen de naam Miriam, later verengelst naar Maria, maar deze vrouw krijgt een bijnaam: Magdalena. Jezus gaf bijnamen, aan enkele van zijn meest geliefde apostelen. Zo werd Petrus rots genoemd. Maria krijgt de bijnaam Magdalena. Deze verwijst naar haar geboortedorp, maar ook naar ‘toren’ - op afbeeldingen kun je haar herkennen. De toren is haar attribuut. Uiteindelijk ga je beseffen dat je deel uitmaakt van de 'Sacred Unity'.

Na zijn dood bleef Maria Magdalena de Zonne-Logos trouw....en vluchtte naar Ierland. Is het Keltisch christendom hetzelfde als het esoterisch christendom of het graal christendom?


 
De heilige graal, door Dante Gabriel RossettiGaandeweg horen we nog maar in pieken over haar...in deze tijd keert ze terug in ons bewustzijn. Maria Magdalena, moeder van het esoterisch christendom. Lange tijd is haar verhaal in sluiers gehuld, weggeschoven in een tijd waarin voor vrouwen en het vrouwelijke geen ruimte was. Maar in de laatste decennia gaan we ook haar op een andere manier kennen en de tijd waarin zij leefde meer begrijpen.


Het Grieks- Romeinse tijdvak (747 v. Chr. tot 1413 na Chr.) is het vierde tijdvak, het grote keerpunt in de cyclus van zeven. Van de vele reeksen van zeven die we in de esoterische geschiedenis aantreffen, is het vierde (tijdvak, cultuur, periode enzovoort) namelijk altijd het grote keerpunt. Daarna worden de eerste drie op een hoger niveau herhaald.


Concreet ziet dat er als volgt uit: Er zijn zeven na-Atlantische tijdvakken: - 1 het Oud-Indische tijdvak (ongeveer 7000 v. Chr. tot ongeveer 5000 v. Chr.) - 2 het Oud-Perzische tijdvak (ongeveer 5000 v. Chr. tot ongeveer 3000 v. Chr.) - 3 het Egyptische-Chaldeeuwse tijdvak (2907 v. Chr. tot 747 v. Chr.) - 4 het Grieks- Romeinse tijdvak (747 v. Chr. tot 1413 na Chr.) - 5 het huidige, na-Atlantische tijdvak (1413 na Chr. tot 3573 na Chr.) - 6 het 6e na- Atlantische tijdvak en - 7 het 7e na Atlantische tijdvak. Zoals gezegd, is het vierde tijdvak (het Grieks-Romeinse tijdvak dus) het grote keerpunt.


de nieuwe mensTijd van Grieken en Romeinen

Rond 3000 voor Christus begonnen de eerste mensen te schrijven. Vanaf dat moment begonnen zij kennis te verzamelen en zich te ontwikkelen in de filosofie en de wetenschap. Aan het begin van de Oudheid waren de Grieken het machtigste volk van Europa.

Op het Griekse eiland Kreta woonden de Minoërs. Hun cultuur noemen we de Minoïsche cultuur. In dit tijdvak was dit was de hoogst ontwikkelde beschaving in Europa. Zij handelden in vazen, potten, weefsels, wijn en olie. Via de zee brachten zij dit onder andere naar Egypte. Zo kwam het dat hun bevolking rijk werd en steeds groter groeide. Maar helaas was de grond in Griekenland niet vruchtbaar genoeg om al die nieuwe Grieken te voeden. De Grieken gingen nu ergens anders wonen. Er ontstonden Griekse stadstaten in Italië, Frankrijk en Spanje. Ook gingen de Grieken naar het Midden-Oosten om land te veroveren. De grootste veroveringen werden door Alexander de Grote gedaan. Hij is een belangrijk man uit de geschiedenis. Alexander de Grote was in de vierde eeuw voor Christus koning van Macedonië. Dit is het noord-oostelijke gedeelte van Griekenland. In 336 voor Christus veroverde hij het Perzische Rijk. De Grieken gingen in hun veroverde gebieden wonen en namen hun cultuur mee. Het verspreiden van de Griekse cultuur noemen we het Hellenisme.

De Grieken kregen in de vierde en derde eeuw voor Christus concurrentie van de Romeinen (van Rome...) Hun rijk groeide in die tijd uit tot het gebied dat we nu Italië noemen. In de tweede eeuw voor Christus bleken de Romeinen sterker dan de Grieken te zijn. De Romeinen namen de macht over op alle kolonies die voorheen van de Grieken waren. Het duurde echter wel enkele eeuwen voordat ze alle Griekse kolonies in handen hadden. Egypte werd pas rond 30 voor Christus veroverd. De laatste Grieks-Egyptische koningin in Egypte was Cleopatra VII.

In de Oudheid zijn veel religies ontstaan die wij vandaag de dag nog kennen. De oudste religies zijn polytheïstische religies. Dit betekent dat de gelovigen in meerdere goden geloven. De meest bekende polytheïstische religie die nu nog bestaat is het hindoeïsme. Als er volgens een religie maar één god bestaat, dan noemen we dit een monotheïstische religie. De oudste monotheïstische religie is het Jodendom. Het Christendom is ook een monotheïstische religie evenals de Islam. Toen de Romeinse keizer Constantijn zich bekeerde tot het Christendom, verplaatste hij de Romeinse hoofdstad naar Byzantium, de stad die hij omdoopte tot Constantinopel (het huidige Istanbul) en gaf hij opdracht tot de bouw van monumentale kerken als de St. Pieterbasiliek in Rome en de Heilige Grafkerk in Jeruzalem.

Rond 117 na Christus was het Romeinse rijk het grootst. Ze waren vanaf 57 voor Christus begonnen met het veroveren van Nederland. In de eerste eeuw na Christus hadden zij Frankrijk, België, en delen van Nederland, Duitsland en Engeland veroverd. In Nederland woonden toen verschillende volken. Enkele hiervan waren de Bataven, de Cinninefaten, de Kelten, de Franken, de Friezen en de Saksen. Deze volkeren kwamen dankzij de Romeinse veroveringen in aanraking met de deze cultuur en later ook met het Christendom.

Het jaar 395 was een rampzalig jaar in de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Ze moesten in dit jaar  het Romeinse rijk opsplitsen omdat het in het westen werd aangevallen. Er bestond vanaf nu een Westelijk en Oostelijk rijk. De hoofdstad van het Oostelijke Rijk was Constantinopel.
Constantinopel heet tegenwoordig Istanboel. Istanboel of Istanboel (Turks: İstanbul, uitspraak [isˈtɑnbul]?) is een stad in het Europese en Aziatische deel van Turkije en was de hoofdstad van het Ottomaanse Rijk. Daarvoor was ze onder de naam Constantinopel hoofdstad van het Byzantijnse Rijk. De stad is oorspronkelijk gesticht door Griekse kolonisten in 667 v.Chr. en werd door hen Byzantion (Latijn: Byzantium) genoemd. De hoofdstad van het Westelijk Rijk was en is nog steeds Rome, het pauselijke en in mijn optiek exoterisch en hiërarchisch.  In 325 riep hij alle christelijke bisschoppen op deel te nemen aan het eerste Oecumenische Concilie in Nicea. Het concilie van Nicaea wordt traditioneel beschouwd als het eind van de vroeg-christelijke periode en meestal ook als het einde van de Middeleeuwen. Het christendom was haar machtspositie in het Midden Oosten volledig kwijtgeraakt. De toekomst leek ook in Europa aan de islam met alle gevolgen van dien voor de de Haghia Sophia.

De val van Constantinopel (1453) bracht een vluchtelingenstroom van intellectuelen op gang naar West-Europa, vooral Italië. Deze wordt gezien als een belangrijke factor in de ontwikkeling van de renaissance.Griekse Goden, Godinnen en hun Romeinse tegenhangers


Griekse naam             Romeinse naam           Eigenschappen

Zeus                           Jupiter                           Oppergod
Poseidon                    Neptunes                       God van de zee
Hades                         Pluto                             God van de onderwereld
Hera                           Juno                              Godin van de huwelijken en oppergodin
Hestia                        Vesta                              Godin van haard en huis
Ares                           Mars                              God van de oorlog
Athena                       Minerva                        Godin van opleiding, wetenschap en maagdelijkheid
Apollo                     Apollo/Sol/Pheobus          God van de zon - verwijzing naar AE Michaël....

De aan Apollo gewijde dieren waren de zwaan, de wolf en de dolfijn - Zijn meest bekende attribuut is een drievoet, die duidt op zijn hoedanigheid als orakelgod. Hij was een voorspeller en hij openbaarde de wil van de goden d.m.v. priesteressen in de aan hem gewijde heiligdommen. Apollo had die gave in het heiligdom van Delphi gekregen. Hier had hij met zijn pijlen een draak Python gedood. Hij benoemde een priesteres, Pythia, die het orakel moest uitspreken en schonk het heiligdom een bronzen drievoet.

Artemis                    Diana                                Godin van de jacht en de maan
Aphrodite                Venus                                 Godin van liefde en schoonheid
Hermes                    Mercurius                          God van de snelheid
Hephaestus              Vulcan                               God van het vuur
Eros                         Cupido                              God van de liefde
Persephone              Proserpina                         Godin van de onderwereld en de lente

Dionysos                  Bacchus                            God van de extase, wijn/ alcohol
Demeter                   Ceres                                 Godin van de aarde en oogst
Pan                           Inuus/Faunus                    Zoon van Hermes/ 1/2 geitenhoeder
Kastor & Polydeukes  Castor & Pollux            De hemelse tweeling


Aeolus --- Koning van de winden
Boreas --- God van de noorderwind
Zephir --- God van de westenwind
Notus --- God van de zuiderwind
Eurus --- God van de oosterwind
Iris        --- Godin van de regenboog
Aether --- God van het licht
Hygeia --- God van de gezondheid
Hebe --- Godin van de jeugd

Hecate                      Trivia                                Godin van de zwarte magie
Eris                           Discordia                          Godin van de misleiding
Nike                          Victory                             Godin van de overwinning
Erinyes                      Furies                               Godin van de gerechtigheid
Eos                            Aurora                              Godin van het avondgloren

Hespera --- Godin van het ochtendgloren
Hypnos --- God van de slaap
Nemesis --- Godin van wraak
Mors --- God van de dood
Morpheus--- God van dromen
Hercules --- God van de krachtGeen opmerkingen: