02-08-2017

In het voetspoor van Tara

Tara wordt vereerd als een belichaming van de Goddelijke Moeder in het Tibetaanse Boeddhisme. De Chinese godin Kwan Yin is vrijwel identiek aan Tara en ook vergelijkbaar met Maria de Moeder, met elk eigen accenten en tradities.
Om Tara te begrijpen, is inzicht in Tibetaans Boeddhisme een eerste stap om dichter bij haar te kunnen komen.

Het Tibetaans boeddhisme is in feite Indiaas van oorsprong, en wordt niet alleen in Tibet gevonden, maar ook in Bhutan, Noord Nepal, Noord India, Mongolië en enkele staten van Rusland.

Het Tibetaans boeddhisme is esoterisch en tantrisch. 

Het Tibetaans boeddhisme is de enige overlevende traditie waarin het tantrische (vajrayana) boeddhisme uit India vrijwel in zijn geheel behouden is en beoefend wordt. In feite bevatten de leringen alle belangrijkste stromingen binnen het Boeddhisme. Een probleem hierbij is dat er een geweldige hoeveelheid geschriften en leerstellingen bestaat, niet alleen van de Boeddha, maar ook geschreven door de grote meesters uit het verleden, en het kan dus erg lastig zijn om het overzicht te houden. Er wordt in het algemeen heel veel symboliek in tantra gebruikt die niet makkelijk te doorgronden is, en er is ook verwarring met de tantrische traditie in het hindoeïsme.  De veelgebruikte term lama is in feite een vertaling van het Indiase goeroe of spiritueel leraar.

Tantrisch boeddhisme gebruikt zeer veel symboliek, van afbeeldingen van Boeddha's tot uitgebreide rituelen waarbij muziekinstrumenten bespeeld worden, handgebaren gemaakt worden en bijzondere gezangen voorkomen. Al dit ritueel is echter bedoeld om de geest te concentreren en te richten op de complexe meditatietechnieken.

De Bardo Thödrol, ofwel het Tibetaans boek van Leven en Sterven , is het bekendste en meest mysterieuze boek van Tibet, wijd en zijd bekend. Het Tibetaans boek van leven en sterven besluit met het advies: 'het boek hardop te lezen en te overdenken'-  omdat het een 'diepgaande instructie is die bevrijding brengt door gezien, gehoord en gelezen te worden'  Carl G. Jung suggereert het boek van achter naar voren te lezen, wat de manier is om in ons bewustzijn tot onze bron terug te keren.

                                 


Tara

Tara wordt vereerd als een belichaming van de Goddelijke Moeder in het Tibetaanse Boeddhisme.
In Midden-, Zuid- en Zuidoost-Azië wordt gedurende vele eeuwen vereerd als de moeder van alle mensen. Je zou haar kunnen vergelijken met Maria, de moeder van Jezus Christus. De Chinese godin Kwan Yin is vrijwel identiek aan Tara en ook vergelijkbaar met Maria. Kwan Yin wordt vaak met kind in de armen afgebeeld. De naam Tara betekent: 'ster', of 'zij die bevrijding brengt'. Ze helpt de mens als een leidende ster op de (ziels) weg door het leven en het geestelijke pad tijdens de meditatie. Traditioneel worden maandelijkse gebedsdiensten (peodja's) georganiseerd die zich richten op deze Tara boeddhavorm, met name op de achtste van de Tibetaanse maand. Er bestaan verschillende vormen van Tara, zie bijvoorbeeld de De lofzang aan de 21 Tara's.Tara komt in 21 gedaanten waarvan de Groene Tara en de Witte Tara de belangrijkste zijn. Tara is de essentie van medeleven. Zij helpt je innerlijk te groeien en in een staat van compassie en leegheid te geraken.

Tara mantra:
OM TARA TU TARA TU RE SVAHA

Letterlijke woordbetekenissen:
A        : voorhoofdchakra en het onveranderlijke lichaam
OM     : klank van de keel en de kwaliteit van onafgebroken spraak
HUNG: klank van het hart en de kwaliteit van de onvertroebelde geest
RAM   : navelchakra en de gerijpte positieve kwaliteiten
DZA    : met het geheime chakra en spontaan handelen

Door simpelweg onze aandacht te richten op de locatie van een chakra wordt subtiel prana geactiveerd. Prana is een Sanskrietwoord en betekent 'vitale adem' - het Tibetaanse woord is lung, de Chinezen gebruiken het woord qi of chi en de Japanners ki en duidt bij allemaal op de ervaring van de energetische dimensie. Door de vibratie van de klank van de desbetreffende lettergreep activeren we de mogelijkheid om fysieke, emotionele of energetische en mentale verstoringen op te lossen die vastgehouden worden in de prana of vitale adem.

Iedere zaad-lettergreep heeft een bijbehorende kwaliteit van licht, een specifieke kleur. A is wit, OM is rood, HUNG is blauw, RAM is rood en DZA is groen.

Door de oefening van de vijf krijgersklanken, verbind je je met je oorspronkelijke zuivere zelf. Deze open ruimte is een bron van goedheid, wakker, helder, boeddha. De kwaliteiten zelf zijn liefde, compassie, vreugde en gelijkmoedigheid en vormen de doorgang naar een nog diepere verbinding met het zelf.

In de naam van Tara zitten meerdere betekenissen verscholen die feitelijk op een zelfde betekenis berusten. In het Sanskriet betekent tari: "de boot", Tarati: 'degene die oversteekt', en tariyati: 'degene die anderen laat oversteken'. Zo is Tara degene die helpt in alle situaties waarin men 'oversteekt'. De overkant is niets minder dan het gebied van onze oorsprong, de in elk mens aanwezige Boeddhanatuur als weg naar vrede en harmonie en een verwijzing de relatie met de Moedergodin.

De naam Tara is linguïstisch verwant aan Terra; aarde, en Tea; godin. Ook heilige plaatsen van moeder aarde, b.v. het mystieke middelpunt van Ierland wordt Tara genoemd. Ook hier een associatie met het thema 'geluid en muziek' het tromgeroffel Taran-Tara, Taran-Tara wat nog steeds gebruikt wordt als onomatopeïsch geluid voor het tromgeroffel dat een grootse gebeurtenis aankondigt!

In de boeddhistische 'wijsheid' wordt onderscheid gemaakt tussen de wereldse wijsheid (wijsheid van acties in het 'alledaagse leven'), en ultieme wijsheid: de wijsheid van zelfloosheid (niet ego loosheid!!) of leegte. Deze laatste wijsheid doorziet de ware natuur van de werkelijkheid die voor ons normaal gesproken verborgen is. De realisatie van deze ultieme wijsheid maakt het mogelijk de bevrijding en zelfs het boeddhaschap te bereiken. Eén van de belangrijkste meditatie -technieken bestaat eruit onszelf te visualiseren als boeddha en onze omgeving als de mandala, of de zuivere omgeving van deze boeddha. Door deze visualisaties, transformeren we ons negatieve zelfbeeld in dat van de Boeddhavorm, en kunnen zo de edele eigenschappen van een boeddha in onze eigen geestesstroom cultiveren.

zing telkens weer de klank van actie, de lettergreep DZA
Staal helder groen licht vanuit het geheime chakra
naar alle wezens die lijden en in nood verkeren
Net zoals een goede oogst honger stilt
brengen de vier onmeetbaren geluk en vrijheid
Externe obstakels worden overwonnen
en moeiteloos vertrouwen wordt bereikt
Moge ik de alles vervullende wijsheid ervaren


© Joke - fluisteralsjeblieft


Geen opmerkingen: