14-08-2017

het geheim van het eeuwig-vrouwelijke

De belangstelling voor een wedergeboorte van het vrouwelijk in onze maatschappij neemt toe en komt op verschillende manieren tot uiting. Van een wereldwijde beweging voor de rechten van de vrouw tot het herleven van de belangstelling voor de vrouwelijke spiritualiteit van de godin en de goddelijke Moeder.


Min of meer bewust of onbewust dienen zich in de diverse kunsten verschillende 'talen' aan om bepaalde waarheden die in de ziel leven tot uitdrukking te brengen. Zo kunnen we op het spoor komen van dit Moederprobleem, het Madonna-vraagstuk, wat we overal in de wereld vinden.

In India zien we de godin met het Krisjna-kind aan de borst, In Egypte zien we Isis met het Horus-kind aan de borst zoals ook de oudste Madonna beelden zijn afgebeeld. Maar ook zien we een Isis die op het hoofd de bekende beide koehoorns heeft, de wereldbol in het midden en giervleugels draagt, het kind het Ankh-kruis aanreikend. Minder bekend is dat Isis ook een dochter had....

Maar er zijn ook de geheimen, de geheimzinnige samenhang van het kind met de maagdelijke moeder, een soort onbevlekte geboorte; Ook Horus is niet via een ontvangenis geboren, maar doordat vanuit Osiris een lichtstraal op Isis valt waarin het Horus-kind verschijnt. Zo zijn de draden met elkaar verbonden.... de annunciatie is de impregnatie van de menselijke maagd door de Heilige Geest en ontvangst van de geschenken van drie bezoekers.

Isis wordt bevrucht door het mannelijk-goddelijke opdat haar hoofd zich bevrucht (de wereldbol of zonneschijf) en het Ankh-teken wordt het kind aangereikt als symbool van de geest van het leven. De Madonna energie bevat zo dat wat uit de menselijke ziel geboren wordt: de ware, hogere mens, dat wat in ieder mens sluimert en als geest door de wereld stroomt en weeft.


Momenteel neemt Maria Sophiale vorm aan en ontwikkelt zij zich tot mede verlosseres, middelares en voorspreekster. Zij bouwt een brug tussen protestante en katholieke, oosterse en westerse christenen, joden en moslims. Ook komen in Maria alle kenmerken en beschermtaken van de oude godinnen samen.

Moeder Aarde als leid-ster van onze ziel (meer in de richting van Sofia).

Bij de creatie van de mythe van Sophia is wellicht teruggegrepen op het toen zeer bekende verhaal van Isis, die haar Osiris zoekt op haar tocht over de aarde, als symbool van het zoeken van de mens naar eenheid. Sophia staat net als Isis, bekend als De Bron van het Zijn.

Dan blijkt Lukas een boeddhistische en zarathoestrische boodschap te verkondigen (achtvoudige pad cq roos) in zijn evangelie wordt het meest over Maria geschreven, hij 'portretteert' haar belangrijkheid, let op de koe die altijd aan zijn voeten ligt.

NB: Matteüs wordt in de symbolieken afgebeeld als gevleugelde mens (ook wel engel)
       Markus als gevleugelde leeuw, Lukas als gevleugeld rund (heilige koe), Johannes als gevleugelde adelaar of arend               
Het evangelie van Lucas begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper als zijn vader Zacharias, priesterdienst heeft in de tempel (1,5-25). Lukas vertelt over de herders en de engelenzang, over de volkstelling en de kribbe, waar Jezus in gelegd wordt in aanwezigheid van os en ezel. De stier (soms ook koe of os) kon een offerdier in de tempel zijn. 

De koe is het oersymbool van de Grote Moeder. Tegelijk hemels en aards symbool: hemels, omdat haar horens een halve maan vormen: symbool van vruchtbaarheid; we kennen haar in vele vormen oa als het gouden kalf, de heilige koe of in de mitras-mysteriën als stier.

Geen opmerkingen: