01-08-2017

In het voetspoor van Kuan Yin

Maria is een universeel symbool voor vrouw-zijn, vruchtbaarheid en moederliefde. Zo ook vertoont de Chinese bodhisattva Kwan Yin, die in het Boeddhisme het eindeloze mededogen belichaamt, een verrassende gelijkenis met Maria. Kunstenaar verbeelden al eeuwenlang in meerdere tradities haar verhalen, het Oosten en het Westen verbindend.In het Oosten is Kwan Yin van grote betekenis. Ze wordt gewaardeerd en aanbeden, en is vergelijkbaar met de rol die Moeder Maria in het Westen heeft.

               


Vrouwen hebben vaak behoefte aan een andere vrouw waarop ze kunnen vertrouwen. Die begrip heeft voor de behoeftes en noden van een vrouw. Kwan Yin is daarvoor zeer geschikt, ook haar energie is een zeer vrouwelijke energie, net als Maria, de Moeder, staat zij symbool voor ontvangenis en creatieve vruchtbaarheid.  Zij beeld de overgave uit. Niet met het mentale denken aangestuurd, contact makende vanuit Dat-Wat-NU-Is met de subtiele werkelijkheidslagen en daarmee per definitie aanvoelend van aard naar dat wat het uiterlijke ook niet altijd zichtbaar maak. Ze laat zich koersen door de fijn-gevoeligheden in haar hart naar de zachtheid van het vrouwelijke.  Heerlijk voor elke vrouw die haar zachtheid wil benadrukken, en voor elke man die zijn vrouwelijke kant wat meer wil laten bloeien. Dat is de dans die het mannelijke en vrouwelijke weer in evenwicht helpt brengen.

De kracht van de ongebonden vrouw is een lofzang op het archetype van de Grote Moeder. 

Haar naam (die op vele manieren geschreven wordt)  betekent: Zij die luistert naar de geluiden van de wereld. Kwan Yin wordt beschouwd als een bodhisattva, een persoon die verlichting heeft bereikt maar niet eerder doorreist naar de hogere regionen van het bestaan totdat de laatste persoon op aarde ook een sprong in ontwikkeling heeft gemaakt. Ze luistert naar de noden en gebeden van de mensen op aarde, en beantwoordt deze. Ze wordt ook wel bodhisattva Avalokitesvara genoemd, de bodhisattva die de compassie van alle boeddha's in zich draagt. Van haar schijnt de mantra: Om Mani Padme Hum te zijn.

                       

Zoals Avalokitesvara wordt ze vaak getoond met duizend armen en meerdere ogen, hoofden en handen, en soms met een oog in de palm van elke hand. Dit wordt gewoonlijk "de duizend-ogen, duizend-armen" bodhisattva genoemd. Het woord avalokita betekent "ziend" of "starend" en isvara betekent "heer" in het Sanskriet. Isvara is ook een bijnaam voor de hindoeïstische god Shiva, die ook een inspiratie voor Avalokitesvara in de kunst kan zijn geweest. In het Chinese volksgeloof wordt de vrouwelijke Guanyin geïdentificeerd met Avalokiteshvara als bodhisattva van het mededogen.

In dit aspect is zij de alomtegenwoordige Goddelijke Moeder, die in alle richtingen tegelijkertijd de problemen van de mensheid voelt. Ze komt uit de console en kalmeert alle wezens met onbeperkte oneindige uitdrukkingen van haar mededogen (compassie) en genade. Zij toont vele gezichten, evenals haar naam op vele wijze geschreven wordt; In haar land,  India,  is Guan Yin bekend als Avalokitesvara Bodhisattva, wat degene die de schreeuwen van de wereld hoort.In de Ming-dynastie  staat deze godin op een drijvende lotusbloem, met sieraden en uitgebreide bloemenjurken, of met rozenkransen. Kijk naar afbeeldingen bijvoorbeeld naar de vaas en de lotusbloem in haar handen en de kikker die ze berijdt. Ze is eeuwen ouder dan de Christelijke Maagd Maria, maar niet losgekomen met haar, omdat ze in de meeste illustraties een rozenkrans heeft, die de zuivering van de geboorte- en doodscyclus voorstelt, en een wilgtak, een symbool van boeddhistische deugden.

De gedachte dat de transcendente krachten van het goddelijke ons allemaal nabij en vertrouwd zijn, of die worden voorgesteld als de zelfessentie, als een godin, of als een moeder, beschermer en vriend, heeft een grote aantrekkingskracht. Nog sterker geldt dat voor het besef dat de hele kosmos niets anders is dan het goddelijke.

Deze gedachte vormt de grondslag van het boeddhistische denken en toch geeft Boeddha in de Chinese versie van de Hartsutra een diepere wending aan de leer. Overeenkomstig de gelofte van Kuan Yin: ‘Ik wil een hoeder zijn voor hen die geen bescherming hebben, een gids voor de reiziger, een schip, een wel, een bron, een brug voor hem die naar de andere oever zoekt’, wordt vaak de rol toebedeeld van gids voor de volgelingen die op weg zijn naar het ‘zuivere land’. Dit houdt niet in dat men ergens heen moet gaan. Volgens de Lotus-sutra is het zuivere land in onszelf. De altruïstische kwaliteiten die Kuan-yin vertegenwoordigt, zijn aanwezig in het hart van ieder wezen: ‘In alle hoeken van de wereld openbaart ze haar talloze vormen.’

Met het Confucianisme en het Boeddhisme is Taoïsme een van de drie grootste denkrichtingen in China. 

De I Tjing, het Boek der Veranderingen behoort tot de belangrijkste werken van de wereldliteratuur. Het is een essentieel onderdeel van het taoïsme en gaat over beweging. Het vormt de kern van het Chinese denken en is de praktische toepassing van het beginsel van Yin en Yang, de filosofie van het passieve en actieve principe. Het principe van tegenstellingen brengt de gehele natuur en dus ons leven in beweging. Je kunt van de begrippen Yin en Yang er vrouw en man van maken, hemel en hel, lang en kort, mooi en lelijk, lekker en vies, hard en zacht, gezond en ongezond, ga zo maar door, maar ook negatieve en positieve atomen. De I Tjing is een bron van levenswijsheid. Lao-Tse verwoordde die levenskunst als een zich richten op de 'Tao', de grote kosmische Weg.

In het zesde hoofdstuk in het appendix staat: 'de geest van de fontein sterft nooit. Het wordt het mysterieuze vrouwelijke genoemd. De poort van het mysterieuze vrouwelijke wordt de wortel van Hemel en Aarde genoemd. Onder het Han tijdperk worden vrouwen nog gerespecteerd als vrouw en moeder; in het neoconfucianisme verandert dit in openlijke minachting. Onder de Mingdynastie (1368-1644) raakt het evenwicht totaal verloren. De voeten van vrouwen worden ingebonden, meisjesbaby's vermoord en de ideale vrouw is martelares. Maar ook zij, net als in Korea nu, komen meer en meer tot de ontdekking dat Yin en Yang in wezen complementair zijn, de een kan niet zonder de ander en dit denken verandert het traditionele Chinese bewustzijn.... Meer hierover kun je lezen in b.v. het boek van Bettine Vriezekoop in haar boek: Dochters van Mulan. Ze gaat onder andere in op het verschijnsel koppelen, tai chi, de éénkindpolitiek en de moderne tijd. En niet te vergeten op de (gemengde) invloed van confucianisme (onder andere de vier deugden), taoïsme, boeddhisme en de rol hiervan op de man-vrouwverhouding. Vroeger was er sprake van 'lotusvoetjes', nu is plastische chirurgie in, de waardering voor het lichaam heeft veel aan compassie ingeboet.


Symbolieken

Om een boeddhistisch nieuwe jaar te markeren wordt er 108 keer een bel geluid. Soms spreekt men van de 108 plekken van de godin waar haar heilige lichaamsdelen op aarde neergevallen zijn. Er zijn 108 kralen in een gebedsketting (mala) en in de Indiase traditie zijn er 108 heilige dansvormen. Zo zijn er 108 aspecten van de godin Tara en wordt er aangenomen dat er 108 energielijnen samenkomen om het hartchakra te vormen, dat wordt beschouwd als het hartchakra van de godin Kali.

Dit symbolische getal 108 inspireerde Lida van de Water, Maria Leuwener, Laura Wetselaar en Sandra Warmerdam voor een lofzang op Maria in 108 namen, die de Universele Vrouwe eert in al Haar Liefde, Wijsheid en Compassie.


                   
                                                        kwan-yin (Bali) wood....De 108 namen van Maria 

1. Mystieke Roos 2. Morgenster 3. Zetel der Wijsheid 4. Poost van de Hemel 5. Koningin van de Engelen 6. Zoete Moeder 7. Moeder van de goede raad 8. Heilige Duif 9. Bron van Leven 10. Heilige Eik 11. Koningin van de Hemel 12. Moedergodin 13. Maangodin 14. Helende Bron 15. Huis van Goud 16. Brandend braambos 17. De nieuwe Eva 18. Maria-Sophia 19. Ark van het Verbond 20. Gouden Huis 21. Geestelijk Vat 22. Spiegel van Gerechtigheid 23. Machtige Maagd 24. Troosteres 25. Beminnelijke Moeder 26. Onze Lieve Vrouwe van de zeven zeeën 27. Vrouwe van alle Volkeren 28. Zwarte Maagd 29. De Vreugderijke 30. Helende Maagd 31. Maria- Isis 32. Koningin van de Hel 33. Moeder Gods 34. Onze Lieve Vrouwe ter Sneeuw 35. Moeder 36. Zwarte Madonna 37. Koningin van de Vrede 38. Moeder van Barmhartigheid 39. Madonna met het Kind 40. De Passievolle 41. Maria van het Woud 42. Koningin van de Aarde 43. Godin van de Gunstige Voortekenen 44. Moeder van de 7 vreugden 45. Vrouwe van de Rivieren 46. Koningin 47. Maagdelijke Moeder 48. Vrouwe van de Rivieren 49. Vol van Genade 50. Koningin van de Gratie 51. Vruchtbare Moeder 52. Weefster van het Leven 53. Soeverein 54. Maria-Artemis 55. Moeder van de Armen 56. Voedende Madonna 57. De Genadevolle 58. Tempel van Liefde 59. Stille Kracht 60. Zwangere Maagd 61. Koningin van het Leven en de Genade 62. Vrouwe van de Hoop 63. Moeder van het Universum 64. Onze Lieve Vrouwe ter Nood 65. Grote Koningin 66. Liefdevolle Moeder 67. Bron van Zuiver Bewustzijn 68. Heerseres van het Al 69. Lichtende Wolk 70. Onwankelbare Toren 71. Moeder der Hemelen 72. Fontein van Mededogen 73. Gezegende Maagd 74. Extase 75. Bloemenkrans 76. Bron van Compassie 77. Ommuurde Tuin 78. Vrouwe van de Eenhoorn 79. Moeder van Overvloed 80. Hoedster van de Kudde 81. Heilige Moeder 82. Verborgen Wijsheid 83. De Eeuwige 84. Licht in de Duisternis 85. Schittering 86. Zachte Kracht 87. De Weldadige 88. Gezegende Moeder 89. Hoorn des Overvloeds 90. Grote Moeder van het Al 91. Waterdruppel 92. Aardemoeder 93. Verlosseres 94. Creatrix 95. Mantel der Liefde 96. Ivoren Toren 97. Sterre der Zee 98. Soete Lieve Vrouwe 99. Vrouwe van de Hemel 100. Moeder der Smarten 101. Godin van de Aarde 102. Almoeder 103. Onze Lieve Vrouwe 104. Schatkamer van de diepste Vrede 105. Ondeelbare Eenheid 106. Volheid in Leegte 107. Voedend Hart 108. Zoete Vreugde

In de esoterie worden getallen als betekenisvol gezien en als de heilige taal van het universum. Het specifieke getal 108 wordt in het hindoeïsme en boeddhisme gezien als een machtig getal. Het idee voor de 108 namen van Maria is ontleend aan de bestaande Ode aan de Moeder, een hymne die de 108 namen van de Hindoeistische Moedergodin Lalita bezingt. In deze hymne , de Lalita sahasranama wordt geen enkele naam herhaald, alle 108 namen zijn uniek. zie ook www.pansophia


                                                              met rozenkrans
© Joke - fluisteralsjeblieft


Geen opmerkingen: