04-07-2017

Vrouwe van Guadeloupe

Nuestra Señora de Guadalupe en de Maya Moedergodin Ix Chel en de relatie met de hemelgodin van de Heliopolitaanse scheppingsmythe Noet, Nuth of Nut.
Nuestra Señora de Guadalupe wordt ze genoemd in haar boek. De kracht van de ongebonden vrouw is een lofzang op de Grote Moeder, in de taal en woorden van Clarissa Pinkola Estés.


Nuestra Señora

‘… gekend is door vele namen en vele afbeeldingen, die lijkt te verschijnen aan mensen overal ter wereld, op verschillende tijdstippen, in de vorm en aanblik die de ziel het meest aanspreekt, om haar te omarmen en omarmd te worden. Ze draagt duizend namen en haar huid heeft duizend tinten, ze draagt vele gewaden, en ze is beschermster van woestijnen, bergen, sterren en oceanen. Ze toont zich aan ons in ontelbare gedaanten, maar in haar centrum is alleen een groot zuiver hart.’

De Gezegende Moeder in deze bundel vertellingen neemt vaak de vorm aan van de Maagd Maria, maar wie het werk van Clarissa Pinkola Estés kent, begrijpt dat De kracht van de ongebonden vrouw meer is dan een Mariaboek. Het is een indrukwekkende ode aan de vrouwelijke spiritualiteit, gesymboliseerd door de Moedergodin, waarbij de schrijfster put uit het rijke arsenaal van mythische overleveringen.

Ben je het vergeten?
Ik ben jouw Moeder
Je bent niet alleen.
Je staat onder mijn bescherming.

Vraag me alles
wat je nodig hebt.
Maak je nergens zorgen over.
Ben ik niet hier?
Ik die jouw Moeder ben?

Ben je het vergeten?
Ik houd van jou,
en je staat onder mijn bescherming...

Maria wordt al sinds 1531, tot op de dag van vandaag vereerd in de abeelding van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe, een soort ‘zwarte madonna’. Over de oorsprong hiervan en hoe haar te bezien, wordt enorm gediscussieerd. In de ‘katholieke’- Maya- kerk de versmelting met de Vrouwe van Guadeloupe bijzonder goed te zien, maar ook dat is er niet in geslaagd de ‘heidense’ Maya elementen te verwijderen. De Maya`s hadden (hebben) een universum verdeeld in boven- midden- en onderwereld, symbool voor de Grote Moeder.

De wereld- of levensboom is een belangrijk symbool in matriarchale culturen: het verbindt de onderwereld van onder de aarde via de middenwereld van de wezens op de aarde met
de bovenwereld van de kosmos. De levensboom wortelt in de onderwereld, waar de slang regeert.
Via de stam of de middenwereld kom je in de bovenwereld van de kosmos. De zielen van
overledenen wachten als vogels in de kruin van de wereldboom om vanuit de onderwereld opnieuw
te incarneren in het lichaam van hun aardse moeder. Slang, boom en vogel (phoenix, adelaar etc.) zijn veel gebruikte symbolen in oude culturen. Hieruit blijkt dat matriarchale culturen terdege op de hoogte zijn van zowel de macrokosmische als microkomische betekenis.

Aluna Joy Yaxkin schrijft:

The Maya Goddess Guadalupe is the power of the Great Mother Earth, the Goddess of Sustenance, an Honored Grandmother, and Bringer of Maize (abundance).
Other indigenous names she was known as are Tonantzin (Mother Earth), Chicomexochitl (Seven Flowers) and Chalchiuhcihuatl (Woman of Precious Stone). Some claim that upon appearance of Our Lady of Guadalupe in the hill of Tepeyac where Tonatzin's temple had been burnt by the Spanish priests, the natives accepted Our Lady of Guadalupe as Tonatzin.

Tonantzin means “Our Sacred Mother” in the Nahuatl language and she continues to be connected symbolically to fertility (abundance) and the earth. It is not known precisely how Tonantzin became connected to the Virgin of Guadalupe, yet many people of the time believed that her appearance represented a return of the Aztec mother deity. There are many myths surrounding the Virgin of Guadalupe but she has been recognized by the church as a manifestation of the Virgin Mary.

The Virgin of Guadalupe has become a national symbol of the Mexican nation and she is viewed by many to be a special protector of Native American peoples.

Ix Chel is the Maya Goddess of the Moon, Water and Weaving.

                              She appears in many aspects. She is known to be the Midwife of Creation. Ix Chel as a Mother Goddess is known as the Weaver who sets the Universe in motion. Then there is the Young Ix Chel Moon Goddess with Her totem animal the rabbit for fertility and abundance. Ix Chel as a whole is a great Water Goddess, the spouse of the Chief God of the Maya, Votan. Her name means "Lady Rainbow". She is said to have founded the city of light of Palenque at the command of the Mayan Gods. She is a Weaver, whose whirling drop spindle is said to be at the center of the Universe.   She prepares the way for a new age. She now assists us in preparing to fully enter the 5th SUN! She is known as an elder midwife of creation, much like Goddess Nut in Egypt. She assists in birthing worlds and civilizations.


Noet of Nut:

De hemelgodin van de Heliopolitaanse scheppingsmythe wordt Nut genoemd.  Ze was de tweelingzuster van Geb – de aarde - met wie ze vier kinderen kreeg: Osiris, Isis, Seth en Nephthys, voordat Shu - de lucht - hen van elkaar scheidde.

Door zich over de aarde heen te buigen met haar handen en voeten op de vier windstreken houdt ze de chaos waaruit de kosmos is ontstaan op afstand.

Ze was ook de moeder van de zonnegod Ra, omdat ze hem elke avond opat en hij ’s nachts door haar lichaam reisde om de volgende morgen weer uit haar geboren te worden, net als de zon. Ze was daarom ook een begrafenisgodin die het lichaam van de overleden farao in haar armen nam.
Ze wordt dikwijls afgebeeld aan de binnenkant van sarcofagen, waarbij ze met gespreide armen en benen over de farao heen buigt zodat de overledene weer herboren kan worden.
Noet werd afgebeeld als een vrouw die op haar handen en voeten staat en zo de onder haar zittende Geb en Shu, de goden van lucht en licht beschermt.


In de De kracht van de ongebonden vrouw van Clarissa Pinkola Estès staat het zo: 
                                           In haar naam, La Nuestra Madre Grande
en in de naam van haar kostbare kleine Kind
Het Licht der Liefde van de Wereld

Dat je je mag herinneren dat je dwarrelt
in haar mantel van sterren
omringd door de geur van haar levende rozen
dat je spiritueel wordt beschermd
en vooral
dat er waarlijk van je wordt gehouden

...haar schoot is groot genoeg
om elk van ons te bevatten
Haar omhelzing
omvat ons allemaal
ons allemaal
en met zo'n zuivere liefde

Aymen...dat betekent zoiets als zoals het zal zijn of het zij zo
en als je wandelt door de akkers zing dan...groei bloemen, groei mais, groei tarwe
Aymen....dat het zo moge zijn
NB:
De orthodoxe opvatting over het woord maagd is zeker niet de oorspronkelijke betekenis zoals die door de evangelisten bedoeld werd. Het gaat niet over het biologisch feit maagd te zijn maar over de kwaliteit van het bewustzijn. Christus werd geboren uit een maagd wil zeggen: Hij werd geboren uit het onbevlekte bewustzijn. Het maagd zijn van O.L.Vrouw dienen we te interpreteren niet als een biologisch feit maar in de zin van een vrouw van zuiver en onbevlekt bewustzijn. Ze is  daarmee dus niet een "maangodin", verbannen door het patriarchaat naar de maan.  Zij is de Stralende zon, het symbool van de hoogste godheid in traditionele culturen over de hele wereld......je innerlijke kern, je innerlijke zon of landschap van je ziel. Deze ziel/zon geeft de openbaring van het eeuwige NU.
Geen opmerkingen: