03-07-2017

een ode aan de grote Moeder

De Vrouwe van Wijsheid is betrokken bij het opengaan van de harten van velen die het pad van harmonie gaan mét moeder en bruid en zuster aarde.  Het pad dat als uitgangspunt heeft: 'Ik ben omdat de natuur is en omdat zij is ben ik'.‘ De Grote Moeder, gekend door vele namen en vele afbeeldingen, lijkt te verschijnen aan mensen overal ter wereld, op verschillende tijdstippen, in de vorm en aanblik die de ziel het meest aanspreekt, om haar te omarmen en omarmd te worden. Ze draagt duizend namen en haar huid heeft duizend tinten, ze draagt vele gewaden, en ze is beschermster van woestijnen, bergen, sterren en oceanen. Ze toont zich aan ons in ontelbare gedaanten, maar in haar centrum is alleen een groot zuiver hart.’   (Clarissa Pinkola Estes)


In haar boek 'de ontembare vrouw' als archetype in mythen en verhaal, schrijft Clarissa Pinkola Estés vanuit het perspectief van de Jungiaanse psychologie over de vrouwelijke natuur, zoals gesymboliseerd in sprookjes, mythen en verhalen.

Ook in het boek 'de kracht van de ongebonden vrouw' staat vrouwelijke spiritualiteit centraal. De kracht van de ongebonden vrouw is een lofzang op het archetype van de Grote Moeder. Gemeenschappelijk in al deze verschijningen is de kern die uit een groot en zuiver hart bestaat.

De Kracht van de Ongebonden Vrouw is een hartverwarmende ode aan De Grote Moeder, een
 bundeling van gedichten, anekdotes, zegeningen, afbeeldingen, gebeden en collages. Om gedoseerd in te nemen telkens als je merkt, voelt dat je door haar gevoed wilt worden, je verbonden wilt weten met haar en veilig kunt zijn bij haar. Je hoeft niet gelovig te zijn om haar te horen. Als je leest en je merkt/ voelt in jezelf dat je weet wat je leest, dan mag je zeggen dat je verbonden met haar, je mag ook zeggen dat je verbonden bent met de Kracht in jezelf.een originele samenvatting:
De namen van De Grote Moeder: Maria, Maya, Myriam, Maruska, Maagd, Madonna, Morena,

Een gebed, een zegening van haar:
                   Ben je het vergeten? Ik ben jouw Moeder. Je bent niet alleen. Je staat onder mijn                                  bescherming. Vraag me alles wat je nodig hebt. Maak je nergens zorgen over. Ben ik niet                    hier? Ik die jouw Moeder bent? Ben je het vergeten? Ik houd van jou en je staat onder                          mijn bescherming.


Grote Moeder.  gezegende Moeder. goddelijke Moeder. gezonde Moeder. genezende Moeder.
gevleugelde Moeder. gezellige Moeder. geestige Moeder. geliefde Moeder.

Rozenkransen kan je bidden om je gedachten bij haar te houden. De juiste plaats voor haar is
overal waar naar haar gezocht wordt.

Onze Gevangenissen worden gebouwd om mensen buiten te sluiten, muren opgetrokken om
mensen niet toe te laten, maar “Je moet diep graven om Onze Vrouwe te kunnen begraven”.

Telkens neemt ze haar eigen vorm en kleur aan. Ze is zwart en blank. Ze is van hout en steen. Ze is
groot en klein. Ze is slank en gevuld. Ze is wild en beschaafd. Ze is geschilderd en gebeeldhouwd.
Ze is …..

Eenvoud, Kracht, Vrijheid, Bescherming, Aanwezigheid, Beweging, Schepping, Sereniteit, Ziel,


Met Onze Vrouwe is er geen enkele veroordeling, alleen te worden veroordeeld tot Leven

Oma, oude wijze vrouw, onlosmakelijk verbonden met De Grote Moeder. Zij die alles ziet, hoort en
mededogen kent.

Elke duisternis wordt opgelicht door haar stralende aanwezigheid. Zij steekt het vuur aan om te
verwarmen, te verlichten en om voeding te bereiden, die zij schenkt aan de behoeftige.

De strijd die het waard is om gestreden te worden, is de strijd 'Voor’ niet 'Tegen’.

Een veelzijdige Moeder. Door vele schrijvers en schrijfsters is zij verwerkt in hun verhalen. Vele
schilders en schilderessen hebben haar verbeeld. Beeldhouwers hebben haar vormgegeven. Zij
ziet en wordt gezien.

Rozen. Ontluiken. Bloeien. Mystiek. Rozen symbool van en voor haar Liefde.


Clarissa Pinkola Estés: De Kracht van de Ongebonden Vrouw
Uitgeverij Altamira, 2011
Gea Evenhuis

‘Symbolen en beelden maken het abstracte concreet, ze zijn als vensters waar doorheen we de goddelijke werkelijkheid kunnen ervaren. De stilte van beelden is belangrijker dan de betekenis ervan, het is een manier van weten die het beeld hoger plaatst dan het idee, het intuitieve en associatieve hoger dan het rationele en linaire. Verder is elke beeld verbonden met het ogenblik, met het moment van schouwen.’


Geen opmerkingen: