04-07-17

het lied van de parel


Er zijn talloze mythen die het proces van afdalen vanuit het Koninkrijk van Licht naar de duisternis verhalen, zoals ook in het Lied van de Parel uit de handelingen van Thomas. Bewust geworden van de parel in zijn hart aanvaardt de Held de reis terug naar de Bron; sprookjes gaan over worden en zijn.

Vrouwe van Guadeloupe

Nuestra Señora de Guadalupe en de Maya Moedergodin Ix Chel en de relatie met de hemelgodin van de Heliopolitaanse scheppingsmythe Noet, Nuth of Nut.


03-07-17

een ode aan de grote Moeder

De Vrouwe van Wijsheid is betrokken bij het opengaan van de harten van velen die het pad van harmonie gaan mét moeder en bruid en zuster aarde.  Het pad dat als uitgangspunt heeft: 'Ik ben omdat de natuur is en omdat zij is ben ik'.