15-12-16

In het voetspoor van Moeder Maria

Als een mens werkelijk interesse toont voor het 'verhaal' van een ander en daar luisterend-vragend op ingaat, is het alsof er een geheimzinnige bron gaat stromen. - Maria, de kunst van het luisteren -

10-12-16

Wierook voor de goddelijke voormoeder


De frequentie van de Blauwe Straal wordt verbonden met Shekinah, maar ook met Asjera Queen of Love, de koningin van de Hemel of lichtstraal verbonden met Shekinah.

In een westerse cultuur die getekend is door dominantie, oorlog en geweld; een cultuur waar vervreemding, eenzaamheid, verslavingsproblematiek en agressie belangrijke issues zijn is inzicht in deze energie van toegevoegde waarde bij het vinden van je eigen levensopdracht.

08-12-16

Shekinah en de Blauwe Straal (Blue Ray)

De blauwe straalmensen of blue ray, is het nieuwetijdskind wat vaak over het hoofd werd gezien, de vergetenen van de heilige kennis en wijsheid. Het kan jaren kosten om dan in staat te zijn te spreken en gezien te worden in de rol als vredesstichter.

Blauwestraalmensen of blue ray wordt vaak in verband gebracht met Shekinah of Asjera en de verloren straal van het goddelijk vrouwelijke. Wie is Shekinah of Asjera?