02-06-2016

Maria Magdalena, Isis en Sophia

De sluier van Isis en de nieuwe Isis

De Egyptenaren kende Isis, de godin waarmee de woorden verbonden zij: "Ik ben wat was, wat is, wat zal zijn. Mijn sluier is nog door geen sterveling gelicht' Welk geheim ligt eronder de zwarte sluier van Isis verborgen en  wat is de relatie hierin met de zoveel aangehaalde Maria Magdalena, de Madonna, en het zuiver vrouwelijke principe?

Isis en Osiris
De Madonna brengt Isis weer in herinnering, Isis verschijnt wederom in de Madonna. Het eeuwige, wat een grondslag heeft in de Geest.

De godin Isis kreeg het hele hellenistische en Romeinse Rijk aan haar voeten. Overal bouwde men Isistempels, waar de Isishymne werd gebeiteld op muren of op pilaren. Ookwel het verhaal van Isis en haar geliefde Osiris soms uitgebeeld waar fragmenten nog steeds de ronde doen. In 1925 werd een volledig Isishymne gevonden, deze dateert uit de tweede eeuw na Christus en is terug te voeren tot een zgn 'oerbron' uit Memphis in Egypte. In de Isishymne staat duidelijk dat Isis de grootste godin is, zij is heerseres over de aarde en de mensen. Ook het verhaal van de goddelijke tweeling Isis en Osiris, van hun liefde en hun scheiding, is een (archetypisch) beeld voor de mensheidsontwikkeling waar man en vrouw van elkaar gescheiden werden, de dood voor het eerst intrad en het 'hoger' ik van elk mens (Osiris) in de geestelijke wereld achterbleef om behoed te worden voor vernietiging door het kwaad, omdat 'Seth' de macht wilde grijpen. (Je hoger zelf  of hoger ik is daar waar we ‘thuis’ of ‘aan de andere kant van de sluier’ noemen: de ziel ontwikkelt zich constant en naarmate die ontwikkeling vordert, kan een steeds groter deel van je geest (hoger zelf)  zich via je fysieke lichaam uitdrukken op aarde. Dat proces heet: de vergeestelijking van de materie, of ook: het creëren van de hemel op aarde.)

Isis wordt vaak afgebeeld met de zon op haar hoofd of als een zon met grote vleugels. Zij verwijst niet alleen naar de fysieke zon, maar ook naar de kosmische zon.

                               


Na de dood van Osiris wordt Isis wel de 'zwarte weduwe' genoemd, ze rouwt om haar geliefde en voedt haar zoon Horus met moedermelk om farao te worden; en haar dochter Bastet, de latere vrouw van Ptah met haar hiëroglief: de balsemkruik tot beschermster van de farao - Bastet is nog een godin, maar Horus is inmiddels de vergoddelijkte mens geworden.


Isis is de wijze moedergodin, te vergelijken met de latere Sophia of met de Wereldziel. Zij zorgt voor de mensheid en blijft verlangen naar haar goddelijke wederhelft, haar geliefde echtgenoot en tweelingziel Osiris.

Zij is dezelfde als de Heilige Geest, volgens Rudolf Steiner; de goddelijke moeder die weer in ere is hersteld in 'Maria'. De beide Maria's in het geboorteverhaal van de twee Jezuskinderen  staan symbool van de oude en de nieuwe Heilige Geest. De oudere Maria was als enige 'wakker' in de tuin van Gethsemané en de Piéta (zie afbeelding: door Michelangelo) laat haar smarten zien....              Het Griekse woord ‘maia’ betekende ‘moeder’ en ‘vroedvrouw’. 

                                         


Steeds vaker kom ik de 'zwarte madonna' tegen, wat is het verband tussen Isis, Maria Magdalena en Sophia? 

Maria Magdalena wordt al van oudsher geïdentificeerd met Sophia, de goddelijke wijsheid of de lijdende wereldziel waar ook de Godin Isis mee wordt geïdentificeerd. De zwarte madonna en de Wereldziel, maar ook de Anima Mundi van Jung worden allen steeds 'de bruid van Christus' genoemd.Voor de alchemisten is de Anima Mundi de goddelijke vonk in de materie. 

Wie is Sophia
Sophia of Vrouwe Wijsheid is een oude gestalte uit de joodse wijsheidsliteratuur; wijsheid is een verbindende natuur.  In de gnostiek is zij drieledig en het lijkt erop dat zij én de moeder Maria is die de zuivere en hemelse godin vertegenwoordigd én de vrouw van Jezus, Maria Magdalena is, die als Wereldziel verlost wordt door de liefde van Christus én de 'hernieuwde' Sophia is, die meehelpt een nieuw bewustzijn op aarde te vestigen, een 'Nieuw Jeruzalem' of een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Sophia en Maria Magdalena zijn dus te vereenzelvigen en komen het Christusbewustzijn voorbereiden.

Als dochters van de Logos en de verloste Sophia vertegenwoordigen zij  haar om 'de nieuwe mens' te grondvesten. In de Nag Hammadi geschriften staat bij Filippus (46) te lezen: 

Sophia die ze 'de onvruchtbare wijsheid' noemen,
is de moeder van de engelen en
de metgezellin van de Heer;
Als zodanig heet ze Maria Magdalena.  

Maar Isis was doorgaans een zwarte godin. Veel godinnen waren zwart, Cybèle – de Magna Mater in het oude Rome – werd ook vereerd in de zwarte steen. Ook de godinnen Demeter, Athene en Artemis hebben soms een zwart uiterlijk, net als de christelijke Zwarte Madonna. Zij toont zich in de Zwarte Venus uit de oertijd, in de Zwarte Oermoeder Mari van de Basken, in de Zwarte Moedergodin Ana van de Kelten, in de Oosterse Zwarte Godinnen als Isis, Artemis, Kybele en Venus en tot slot in Sara, de zwarte stammoeder van de zigeuners. De Zwarte Madonna reist via de Merovingen, de Kruistochten, de Katharen en de Tempeliers tot aan haar bloeiperiode in de 11e , 12e en 13e eeuw en komt nu weer in beeld; Onze Moeder die in de Aarde woont..... 

                                     


De zwarte Madonna
Er lijkt een symbolische betekenis te liggen in het verhaal van Isis en Osiris met het verhaal van Jezus en Maria Magdalena, De zwarte weduwe en de zwarte madonna; zwart staat voor rouw, het 'weduwe' zijn; de chaos die een oerkracht kan bezitten waaruit 'het nieuwe' geboren kan worden. 

Zwart symboliseert ook de donkere aarde, de vruchtbaarheid van de natuur en maakt deel uit van de cyclus van het leven. Deze levenscyclus heeft een lichte (zomer) en een donkere (winter) kant.
De Moedergodin heeft ook een lichte en een donkere kant. De lichte Moeder is de Koningin van de Hemel, de Stella Maris of Sterre der Zee. De donkere Moeder is aardser en staat dichter bij de mensen. En om aan te geven dat Christus symbolisch de nieuwe zon was – het Lichtkind van de zwarte Aardemoeder – kreeg hij (op geschilderde iconen) een zonneschijf achter zijn hoofd, tegenwoordig beter bekend als aureool.

                                 De zwarte Madonna is de donkere kosmische baarmoeder van het licht. In haar spelen donker en licht vruchtbaar samen. Zij is de zachte en sterke kracht, de tedere, liefdevolle minnares en de krachtige vrouw die gelijkwaardigheid voorstaat, op haar eigen terrein en dit ook van haar man verlangt; de optimale zelfontplooiing. De Drie Dames staan vermeld en afgebeeld op maar liefst 850 altaren, die inmiddels gevonden zijn. Hierop worden ze Godinnen, Moeders en/of Matronen genoemd. De drie tonen het Meisje, de Moeder en de Grootmoeder; zij staan voor Aarde, Zon en Maan, voor scheppen-behouden- transformeren.


De scheiding der geslachten
Deze voltrok zich procesmatig van dubbelgeslachtelijkheid naar ééngeslachtelijkheid in een tijd dat de werking van de kort daarvoor uit de Aarde getreden Maan een essentiële rol speelde. De Maan maakte zich los van de Aarde; de ene groep bezat een meer 'geestelijke ziele-kiemkracht', de ander een meer 'etherisch-belevende' kiemkracht.

De inwerking van Isis en Osiris op de mensheid vindt plaats via de zenuwstrengen, en door die inwerking ontwikkelt de mensheid zich in een mannelijk en een vrouwelijk deel die altijd naar de andere helft is blijven zoeken....

De verering van Isis stamt uit ongekende tijden. De oudste Egyptische teksten verwijzen al naar haar. Ze werd vaak afgebeeld als gevleugelde godin, alsof ze uit de hemel was neergedaald. Typisch zijn ook de hoorns met de ronde schijf. De bewering dat het hoofddeksel oorspronkelijk verwees naar de fasen van de maan, vindt heel wat aanhangers. Later maakten de zonaanbidders er hoe dan ook een zon tussen twee hoorns van......... Volgens Steiner zijn Isis en Osiris beiden wezens van de Maan- de fasen van de nieuwe maan, wanneer de maan duister is is het Isis principe actief en het Osiris principe wordt getypeerd door de heldere fasen van de volle maan - maar de daden vinden we op aarde.

De 14 stukken of gestalten van Osisris - zien we terug in de 14 gestalten van de maan, in de ruggemerg zenuwen; de gehele Osiris is de volle maanschijf.

De maanperiode beslaat 28 dagen, 2 x 14 delen die in iedere man en in iedere vrouw werken. Een organisme waarin voornamelijk de Isis werking heerst, wordt mannelijk, en een lichaam waarin de Osiris werking overheerst, wordt vrouwelijk. Natuurlijk werken in iedere man en in iedere vrouw beide krachten, Isis en Osiris, maar op zo'n manier dat bij de man het etherisch lichaam vrouwelijk, en bij de vrouw het etherisch lichaam mannelijk is. De Maankracht werkt op alle gebieden op Aarde en op verschillende manieren. Zij is in beginsel de kracht der verstoffelijking, die een etherisch patroon verdicht tot een overeenkomstige vorm. Vandaar dat zij noodzakelijk is voor alle ontkieming, embryonale ontwikkeling, celdeling en groei.....

                         
literatuur:
De zwarte madonna - Annine van der Meer
De Akashakroniek  en Egyptische Mythen en mysteriën - Rudolf Steiner
embryonale ontwikkeling - Jaap van der Wal
Maria Magdalena - Danielle van Dijk
Vrijen met God - Jacob Slavenburg (hieros gamos)
Maria verhalen van Kirsten en Karin Haanappel
Stappen in en rond de Grote of Maria Magdalena kerk Goes


© Joke - fluisteralsjeblieft 

Geen opmerkingen: