09-04-2016

De vrouwe van Sycamore


Veel godinnen uit het Middellandse Zeegebied werden vereenzelvigd met de vijgenboom, de ficus sicomorus, In Egypte was dat de godin Hathor, die Vrouwe van Sycamore genoemd werd.
Isis-Hathor werd hierin verenigd.Het vocht wat uit de bast van deze vijgenboom komt is melkachtig en werd als de goddelijke moedermelk gezien. Het eten van de vruchten van deze boom was als een soort Heilige Communie met het lichaam van de Godin. Ook de figuur van Isis, waar later veel eigenschappen van Hathor in werden opgenomen werd vereenzelvigt met de sycamoreboom.

In het oude Kanaän gebruikte men kleine houten beeldjes als afbeeldingen van de godin Ashtoreth, die ashera of asherim (mv) genoemd werden. Deze werden gemaakt van een boom die toen als heilig beschouwd werd en aan de godin was gewijd.

De levensboom is  een symbool van onsterfelijkheid, begin en einde, de eeuwige kringloop van het leven. Boomsymboliek wortelt in de religieuze traditie en in de volkscultuur. Wereldwijd hebben bomen daardoor een bijzondere, heilige of rituele betekenis gekregen. In patriarchale versies is 'kennis' en 'leven' uitelkaar gehaald - De slang is niet de enige verbindingsschakel tussen het verhaal van Adam en Eva en de verering van de Godin (slang). De andere schakel of symbool in dat verhaal is dat van de boom waaraan de verboden vrucht hing. In de volksmond is die vrucht een appel geweest. Dat was een associatie met het Latijn. In die taal wordt de vrucht malum genoemd. Malum betekent zowel kwaad als appel. Veel mythen en legendeverhalen cirkelen rondom de appel, oorspronkelijk is deze boom wezenlijk geen appelboom geweest maar een vijgenboom. Toen Adam en Eva zich bewust werden van hun naaktheid bedekten zijn hun geslachtsdelen met een vijgenblad…..

Deze vijgenboom heeft verschillende namen, waardoor we over het hoofd kunnen zien dat het over dezelfde boom ging. De vijgenboom wordt de sycamore genoemd, soms met vijgen soms met de moerbei. De Egyptische Godin Hathor, die zowel het Oog van Wijsheid alsook de Slange-Vrouwe werd vereerd, was ook nog met een andere titel bekend: De Vrouwe van Sycamore.

                                               

Er zijn Egyptische muurschilderingen waar deze Godin binnen in deze boom was, de heilige vrucht uitdelend aan de doden, als het voedsel van eeuwigheid, onsterfelijkheid en voortdurend leven, zelfs na de dood. Uit oude  Egyptische berichten is te lezen dat Osiris eerst in een moerbei-doodskist begraven werd. Deze doodskist werd vervolgens later in een levende sycamore (sycomore) boom geplaatst, die Isis-Hathor als zijn moeder/echtgenote symboliseerde. Op deze wijze moest zij hem van het voedsel der eeuwigheid voorzien. Deze legende is ook in Kanaän en omringende volken bekend, zij het dat hier het woord ‘afgodendienaars’ werd gebruikt voor de symbolieken van de vijgenboom.


                                         


De vijgenboom. De vijg, een weke vrucht met veel kleine pitjes ... staat symbool voor de veelheid en verscheidenheid van de goddelijke wereld.

De levensboom is de olijfboom. Omdat de olijf een compacte vrucht is met één pit, symboliseert hij de eenheid en verbondenheid met het goddelijke. 

In elke streek waarin de Godin bekend was en werd vereerd, werd zij niet alleen als de profetes van grote wijsheid aanbeden (in nauw verband met de slang), maar ook als de oorspronkelijke schepperes en patrones van seksueel genot en voortplanting (vruchtbaarheid). Aan Hathor wordt toegeschreven dat zij de mensen had geleerd hoe zij zich moesten voortplanten en Ishtar, Ashtoreth en Inanna werden alle drie vereerd als de bescherm godheid van seksualiteit en nieuw leven.

                                               

Oorspronkelijk werd de vijgenboom beschouwd als een (heldere) gave, die gegeven was door de Godin, zoals Zij in het Griekse heiligdom van Eleusis werd vereerd, een tempel die op Myceense fundamenten was gebouwd.  De vijgenboom staat daarmee symbool voor de oude inwijdingsweg en dus ook van de oude helderziendheid (zie elders op dit blog). Een nieuwe inwijdingsweg, een nieuwe helderziendheid die uit het hoger zelf (de innerlijke Christus) voortkomt zal geboren gaan worden; dat leert het verhaal van Pasen en Pinksteren. Maanreligie wordt zonnereligie…                                         

                                 
Hathor draagt (net als Isis)  de cornucopia, de hoorn des overvloeds. In een andere vorm werd ze afgebeeld in de vorm van een vrouw met op haar hoofd koeienhoorns met daartussen een zonneschijf. In latere tijd kreeg Hathor hoe langer hoe meer attributen van de troongodin Isis en werd met haar vereenzelvigd. Isis-Hathor (de vereniging van Hathor en Isis) was de meest populaire godin van heel Egypte.

Deze godin, in de gedaante van een mens of koe, was verbonden met de koningsgod Horus. Haar naam ('Huis van Horus') verwijst naar de oergrond van de hemel, waar de valk Horus woont. Haar op de zon betrekking hebbende kant word door de zonneschijf, die tussen de koehorens verschijnt, duidelijk. Ze was niet alleen koningsgodin maar ook godin van de liefde en moedergodin, beschermster bij geboorte.


© Joke - fluisteralsjeblieft

Geen opmerkingen: