15-12-16

In het voetspoor van Moeder Maria

Als een mens werkelijk interesse toont voor het 'verhaal' van een ander en daar luisterend-vragend op ingaat, is het alsof er een geheimzinnige bron gaat stromen. - Maria, de kunst van het luisteren -

10-12-16

Wierook voor de goddelijke voormoeder


De frequentie van de Blauwe Straal wordt verbonden met Shekinah, maar ook met Asjera Queen of Love, de koningin van de Hemel of lichtstraal verbonden met Shekinah.

In een westerse cultuur die getekend is door dominantie, oorlog en geweld; een cultuur waar vervreemding, eenzaamheid, verslavingsproblematiek en agressie belangrijke issues zijn is inzicht in deze energie van toegevoegde waarde bij het vinden van je eigen levensopdracht.

08-12-16

Shekinah en de Blauwe Straal (Blue Ray)

De blauwe straalmensen of blue ray, is het nieuwetijdskind wat vaak over het hoofd werd gezien, de vergetenen van de heilige kennis en wijsheid. Het kan jaren kosten om dan in staat te zijn te spreken en gezien te worden in de rol als vredesstichter.

Blauwestraalmensen of blue ray wordt vaak in verband gebracht met Shekinah of Asjera en de verloren straal van het goddelijk vrouwelijke. Wie is Shekinah of Asjera?


03-11-16

Inwijding in de seizoenen van de Grote Moeder


Er was eens... Sprookjes, mythen en heilige verhalen vertellen over een gouden tijd, heel
lang geleden, waarin de mens nog kind aan huis is bij de Koning en de Koningin van de
hemelen, bij de Vader en de Moeder in een wereld van licht. Het zijn gouden tijden waarin
de mens volkomen gelukkig, heel of heilig is. Naar die innerlijke staat blijven we op zoek.
Sprookjes, mythen en heilige verhalen zijn in de kern dan ook inwijdingsverhalen.

20-08-16

de schedel en de kristallen bal

Uit de Nag Hammadi Geschriften, oude door de Kerk verboden evangeliën, die in 1945 gevonden zijn in het woestijnzand van Egypte, komt nog een heel ander beeld van Maria Magdalena naar voren. Zij wordt daarin beschreven als de geliefde metgezellin van Jezus en de moeder van de engelen. De kunstgeschiedenis geeft veel inzicht in Maria Magdalena, als je weet waar je op letten kunt. Een voorbeeld:


08-07-16

Levensloop van Carl Gustav Jung

Mensen die Jung gekend hebben, zeggen dat hij een levend voorbeeld van zijn eigen psychologie was -menselijk, feilbaar en geweldig - Jung leefde in twee werelden, geworteld in de aarde en spiritueel gecenterd.

03-07-16

De verborgen Moeder in de oermythen

Venus is geliefd, maar Isis heeft de oudste rechten. In de klassieke oudheid is zij de moeder der goden.

01-06-16

Maria Magdalena en de Santiago routeMaria Magdalena, de vrouw naast Jezus, is met vele mysteriën omgeven. Feit is dat een van de mooiste kerken aan de route naar Santiago, die van Vézelay, aan haar gewijd is.

09-04-16

De vrouwe van Sycamore


Veel godinnen uit het Middellandse Zeegebied werden vereenzelvigd met de vijgenboom, de ficus sicomorus, In Egypte was dat de godin Hathor, die Vrouwe van Sycamore genoemd werd.

05-04-16

Artemis, vrouwe van Efeze

Artemis wordt vaak gezien als de tweelingzus van de god Apollo. Heel bijzonder is dat Artemis één van de zeven wereldwonderen op haar naam heeft staan. De tempel van Artemis in Efese (Turkije) was de grootste tempel in de Oudheid.

01-03-16

wie is Rudolf Steiner

De Rozenkruisers maken deel uit van het esoterisch christendom dat in het verleden steeds weer in verschillende vormen naar voren trad. Het begon met de Graalbeweging.

11-01-16

Wie is Christian Rosenkreuz

Bewustwording houdt in dat je iets wat slaapt, tot leven brengt. De impuls aan het begin van de zeventiende eeuw om tot vernieuwing te komen blijkt afkomstig te zijn van Christian Rosenkreutz.