08-09-2015

natuurwezens

een kleine reis door de ongeziene wereld - de etherische wereld - die achter de zichtbare wereld verborgen ligt - veel mensen herkennen waarschijnlijk wel het gevoel van lichter worden en bevrijding als je langs een stromende beek wandelt of aan de waterkant van een meertje zit of over het strand langs de zee loopt.
Er gebeurt dan gewoon iets met je, een soort energie uitwisseling. Negatieve energie/gevoelens kunnen we door het water makkelijker loslaten. Het water schenkt ons a.h.w. haar positiviteit en laat de negativiteit van ons afstromen. Dat is het werk van de stille werkers aan de natuur.

De stille werkers aan de natuur staan onder vele namen bekend. De energieën worden als kabouters, kobolden, elfen, nimfen, eenhoorns, salamanders, vuurgeesten, sylfen, undinen, gnomen of wortelwezens beleefd. Aangezien de natuurwezens elk verbonden zijn met één van de vier elementen, worden ze ookwel de elementenwezens genoemd.

Bijen zouden de bloemkelk met honing niet kunnen vinden, als ze bij hun zoektocht naar honing niet werden geleid door de sylfen.

Natuurwezens raken ons allereerst in ons gevoel, geraakt worden is altijd een teken dat het natuurlijke wezen dat met bloem, plant etc. verbonden is zijn aandacht op ons richt en omgekeerd onze aandacht en opmerkzaamheid zoekt. Bewustwording is dus de eerste stap de beelden te ontvangen in een neutrale stilte. Natuurwezens wachten op de tijd  waarin  in de individuele mens het hoger zelf geboren zal gaan worden. Die tijd is nu aangebroken voor iedereen die zich hiervoor openstelt.

Paracelsus, die leefde omstreeks 1500 deelde de natuurwezens in vijf groepen in, aangezien de natuurwezens elk verbonden zijn met één van de vier elementen, worden ze ook wel de elementenwezens genoemd.

De indeling van Paracelsus wordt tot in onze tijd overgenomen:

De gnomen of wortelwezens         - element aarde
De undinen of nimfen                    - element water
De sylfen of elfen                          - element lucht
De salamanders of vuurgeesten     - element vuur

Natuurwezens of elementenwezens leven in de etherische en de astrale wereld. De astrale wereld is hun thuis, uit die wereld komen ze voort. Ze zijn dan ook voor gevoel of emotie. Je kunt ze dus voelen, bijvoorbeeld als je het gevoel hebt dat een bloem of een steen je aandacht trekt en probeert vast te houden. Of als een bloem je blij maakt, dat heb je contact. Daarna kun je in een meditatieve stilte wachten of ze in jou een vorm willen aannemen, of ze hun vorm aan jou willen openbaren.

Een gestalte die voortdurend wisselt en voortdurend in beweging is, simpelweg omdat natuurwezens energieën zijn. Dat is de reden dat we bij natuurwezens niet kunnen spreken over een vaste gestalte die er steeds hetzelfde uitziet. En vandaar ook de vele namen die overal in de wereld aan deze wezens gegeven worden. Door zich te krijgen in de wereld van de natuurwezens, kunnen we onze ervaringen begrijpen en innerlijk een plaats geven. 

het hogere werkt in op het lagere

Natuurwezens zijn de beschermers van de natuur en van de aarde - in die etherische lichamen reguleren ze de krachtstromen of energiestromen. Een natuurwezens ziet de materie niet, hij/zij ziet alleen energieën en dus ook onze gevoelens zien zij. Omdat een natuurwezen uit de astrale wereld voortkomt, is het eerste wat er gebeurt wanneer we hem ontmoeten (ook dan, als we hem niet zien): dat we geraakt wordt door een stroom van gevoelens. Verwondering bijvoorbeeld, vreugde en blijdschap. Ook krijgen we het gevoel dat we als het ware opgetild worden tot in een sfeer van lichtheid. Zwaarte, onmacht en donkere gevoelens zoals teleurstelling vallen van ons af en in plaats daarvan voelen we een zekere lichtvoetigheid door ons heen stromen.

                           
                               
                                                                               

In de meeste landen worden ze nog steeds als een vanzelfsprekende realiteit gezien, met name in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Alleen in Europa en Noord-Amerika is men hen steeds meer gaan zien als fantasie of als sprookjesfiguren. Een lot dat ze gemeen hebben met de engelen.

Juist het persoonlijke van de ervaring leidt ertoe dat je deze zo moeilijk kunt delen met anderen. Andere mensen ontdekten na het afdrukken van foto’s die ze gemaakt hadden, natuurwezens op die foto’s: net zoals sommige mensen bijvoorbeeld orbs (lichtbollen) ontdekken op hun foto’s.

Bij kinderen kunnen we heel goed opmerken als ze een natuurwezen ervaren: als ze gefascineerd staan te kijken naar een kever of naar die ene bloem, dan komt dat meestal omdat de dwerg of het elfje (van die kever en die bloem) het kind met hun astrale energieën raken en het tot een diepe verwondering brengen. Meestal zien ze die dwerg en dat elfje niet, maar ervaren ze wel zijn of haar uitstraling. Zo kan het overigens ook met ons volwassenen gaan, als we tenminste het vermogen hebben behouden om ons bewust te worden van de gevoelens die door ons heen gaan.        

                                               


Alle natuurwezens zijn betrokken bij de groei van de plant: de gnomen werken aan de wortels en brengen bijvoorbeeld etherische energieën van de mineralen in de aarde naar de wortel van de plant. De nimfen omhullen het jonge plantje dat net boven de grond verschenen is met een wolk van etherische vochtenergieën: daardoor verdort het niet meteen (want het jonge plantje heeft nog nauwelijks wortels). De sylfen doorstromen de groeiende plant met de etherische energieën van het licht en schenken de plant daarmee een heel eigen vorm. De salamanders doorgloeien de bloem van de plant met etherische warmte en maken vruchtzetting mogelijk.

Zonder de natuurwezens zou er helemaal geen natuur bestaan! 

Als je dus in de natuur bent en geraakt wordt door een bloem, een insect, een steen, een boom realiseer je dan dat ze je aandacht willen trekken in je beleving. De lichtvoetigheid die hier vaak mee samengaat heb je waarschijnlijk te danken aan het natuurwezen dat zijn aandacht op jou richt.

Door vervolgens stil te zijn, te luisteren met een vrijlatende aandacht van het hart kun je proberen in gesprek te gaan. Als dat lukt, er voelbaar kontakt is, kun je vragen naar zijn opdracht of hoe hij of zij over mensen denkt. Zij hebben immers onze liefde en aandacht nodig!

Christus-natuurwezens

In 2003 ontdekte Thomas Mayer, Marco Pogacnik en anderen dat zij op allerlei plaatsen nieuwe natuurwezens opmerkten die ze nooit eerder gezien hadden. Thomas Mayer vermoed dat deze ontwikkeling eigenlijk al kort voor de millenniumwisseling begonnen was en hij ervaart ze als meer wakker, bewuster en veelzijdiger dan anderen. Deze energieën werken genezend op de menselijke ziel in, maar moet wel door de mens geactiveerd worden door ze op te gaan leren merken. Toen Thomas Mayer vroeg waar ze vandaan kwamen, werd hij meegenomen naar een sfeer 'waarvan ik alleen maar kan zeggen: dat is het wezen van Christus'. De omvorming van de aarde, is dankzij deze natuurwezens al aan de gang en is dus een verandering op energetisch niveau!

Rudolf Steiner gaat nog een stapje verder. Hij stelt dat het onze plicht is om ons op de ontmoeting met deze wezens voor te bereiden. Wellicht ligt hier de link met de Ierse Christendom die Christus de Heer der Elementen noemden. Zij wisten dat toen Jezus tot in het hart van de aarde was afgedaald hij daar tot Geest van de aarde was geworden.


Wie zich wil verbinden met natuurwezens, raad ik aan om er eerst ook over te lezen:

b.v. het boek van Tanis Helliwell, een Zomer met het Kleine Volkje.

Maar ook Marco Pogacnik, Verena Stael von Holstein, Rudolf Steiner. Thomas Mayer, Ursula Burkhard en Hans Stolp leren hoe je voelend kunt kijken en vooral hoe je kunt bijdragen door het respect voor alles wat leeft in het verborgene van de natuur te herstellen.


Geen opmerkingen: