01-06-15

moedergodin Nehalennia

Nehalennia is een Zeeuwse godin die in alleen in Zeeland voorkomt, ook zij kent de drie invloedssferen en bijbehorende functies. Kenmerkend voor de Moedergodin is dat zij gaat over drie invloedsferen: de onzichtbare, kosmische of bovenwereld met de hemelen, de aarde en de onzichtbare sfeer binnen de aarde, de onderwereld.