28-05-15

de symbolen van Sophia en Shekina

De iconografie toont dat de verborgen Moeder voor velen een grote onbekende Vrouwe is. Vroeger kende men haar wel, zij keert terug in ons bewustzijn. Zij is niet nieuw, maar vermoord: Asjera, Eva, Sophia en Maria Magdalena en vele namen met hen. In de beeldtaal kunnen we haar terugvinden in haar symbolen spreekt zij haar taal.

26-05-15

Het geheim van de eenhoorn

De eenhoorn is een op een paard lijkend oosters mythologisch dier met een hoorn op zijn voorhoofd. In de middeleeuwen werd de eenhoorn als echt bestaand beschouwd.Via metaforische, typologische, allegorische of symbolische verwijzingen blijkt het eenhoorn concept in de loop der eeuwen te zijn ‘opgeladen’ met telkens weer andere, telkens ‘nieuwe’ betekenissen.

20-05-15

de School van Chartres en vrouwe Natura

 De cath├ędrale Notre-Dame de Chartres staat op een heuvel met uitzicht over de stad Chartres en werd gebouwd tussen 1194 en circa 1220 op een plek waar in voorchristelijke tijden de Moedergodin vereerd werd. Het eeuwig-vrouwelijke in Chartres werd steeds in wisselende gedaanten vereerd. De Notre-Dame in Chartres herbergt ook geschiedenis van belangrijke kathedraalscholen.

Zeven sleutels tot Sophia, de verborgen God de MoederZeven sleutels tot Sophia, de verborgen God de Moeder,
Annine van der Meer

 In tal van oude religies kent men God de Vader, de Moeder en het Kind. Deze drie-eenheid wordt gesymboliseerd door de driehoek. De mensheid stelt zich het goddelijke als Moeder en Kind voor. Later komt het mannelijke erbij. Daarna breekt er een tijd aan dat de Moeder op de achtergrond raakt en zelfs verdwijnt. Haar beeltenissen worden verboden.