27-11-15

Worden wie je bent

Ontwikkelingsfasen en geheime opdrachten van een kind -


08-09-15

natuurwezens

een kleine reis door de ongeziene wereld - de etherische wereld - die achter de zichtbare wereld verborgen ligt - veel mensen herkennen waarschijnlijk wel het gevoel van lichter worden en bevrijding als je langs een stromende beek wandelt of aan de waterkant van een meertje zit of over het strand langs de zee loopt.

01-06-15

moedergodin Nehalennia

Nehalennia is een Zeeuwse godin die in alleen in Zeeland voorkomt, ook zij kent de drie invloedssferen en bijbehorende functies. Kenmerkend voor de Moedergodin is dat zij gaat over drie invloedsferen: de onzichtbare, kosmische of bovenwereld met de hemelen, de aarde en de onzichtbare sfeer binnen de aarde, de onderwereld.

28-05-15

de symbolen van Sophia en Shekina

De iconografie toont dat de verborgen Moeder voor velen een grote onbekende Vrouwe is. Vroeger kende men haar wel, zij keert terug in ons bewustzijn. Zij is niet nieuw, maar vermoord: Asjera, Eva, Sophia en Maria Magdalena en vele namen met hen. In de beeldtaal kunnen we haar terugvinden in haar symbolen spreekt zij haar taal.

26-05-15

Het geheim van de eenhoorn

De eenhoorn is een op een paard lijkend oosters mythologisch dier met een hoorn op zijn voorhoofd. In de middeleeuwen werd de eenhoorn als echt bestaand beschouwd.Via metaforische, typologische, allegorische of symbolische verwijzingen blijkt het eenhoorn concept in de loop der eeuwen te zijn ‘opgeladen’ met telkens weer andere, telkens ‘nieuwe’ betekenissen.

20-05-15

de School van Chartres en vrouwe Natura

 De cath├ędrale Notre-Dame de Chartres staat op een heuvel met uitzicht over de stad Chartres en werd gebouwd tussen 1194 en circa 1220 op een plek waar in voorchristelijke tijden de Moedergodin vereerd werd. Het eeuwig-vrouwelijke in Chartres werd steeds in wisselende gedaanten vereerd. De Notre-Dame in Chartres herbergt ook geschiedenis van belangrijke kathedraalscholen.

Zeven sleutels tot Sophia, de verborgen God de MoederZeven sleutels tot Sophia, de verborgen God de Moeder,
Annine van der Meer

 In tal van oude religies kent men God de Vader, de Moeder en het Kind. Deze drie-eenheid wordt gesymboliseerd door de driehoek. De mensheid stelt zich het goddelijke als Moeder en Kind voor. Later komt het mannelijke erbij. Daarna breekt er een tijd aan dat de Moeder op de achtergrond raakt en zelfs verdwijnt. Haar beeltenissen worden verboden.

06-04-15

dochter van WijsheidMevrouw Blavatsky, dochter van Wijsheid

Wie is H.P. Blavatsky gezien door de ogen van Annine van der Meer en welke zijn de ontwikkelingsfasen in het menselijk bewustzijn - In de 21e eeuw breekt voor de mensheid de periode van volwassenheid aan.....


20-03-15

Sophia als gids op de weg naar Bewust Zijn


  Achter al die werelden van onzichtbaar licht is een bron van eenheid. Daar weer achter een veld van Bewustzijn. Dat veld van oneindige potentie is in rust. Maar, zoals mythen vertellen en mystici geschouwd hebben, dat veld heeft de diepe wens zichzelf te kennen, te manifesteren en te ontplooien. Leven en bewegen is slechts mogelijk bij de gratie van polariteit. In India noem je dat veld Brahman en de manifestatie van dat veld zijn vrouwelijke partner Shakti. Zo werkt het ook met God en Sophia. Zij spiegelt het veld van Bewustzijn waardoor het in manifestatie komt. Zoals ik aan het begin al zei: Sophia is gemanifesteerd Bewustzijn.  

05-03-15

Venus ontsluierd

Venus is de klassieke naam voor de Griekse godin van de liefde, Aphrodite. In de kunstgeschiedenis gebruikt men vaak de Latijnse naam Venus voor de Griekse Aphrodite.

08-01-15

De gnosis van de Essenen

Eeuwenlang wisten we bijna niets van de Essenen, maar door de vondst van de Dode Zee-rollen in 1947 in Qumran veranderde dat ingrijpend. Men twijfelde er vroeger zelfs aan, of de Essenen wel
echt bestaan hadden. Maar nu is er door de vondst van de Dode Zee-rollen een onomstotelijk bewijs in de vorm van Esseense boekrollen die ons veel vertellen over hun leven en hun inzichten.

04-01-15

De vrouwelijke moslim-mystici


Jonge moslima’s en de emancipatie

In september hield ik (Hans Stolp) een themadag over de vrouwelijke mystici. De voorbereiding van dit thema was ook voor mijzelf een ontdekkingsreis. Zo werd het mij bijvoorbeeld duidelijk dat de vele vrouwelijke mystici die vanaf de twaalfde eeuw opstonden en als zelfbewuste vrouwen hun weg gingen, in feite de weg hebben gebaand voor de mannelijke mystici. De vrouwelijke mystici (en niet de mannen) staan aan de basis van de grote mystieke beweging die vanaf de twaalfde eeuw op gang kwam!