21-06-11

Nag-Hammadi en Maria MagdalenaMaria Magdalena, wie was zij?   (een lezing van Jacob Slavenburg)

Het is heel opvallend dat de bijbel redelijk zwijgzaam over deze vrouw is. Ze wordt eigenlijk maar bij twee gebeurtenissen genoemd, aan het graf en ergens bij Lucas, de vrouw van wie zeven demonen zijn uitgegaan. Het kleine beetje informatie dat we vinden in het Nieuwe Testament (NT) heeft geleid tot een beeld van Maria Magdalena, en zo is ze ook heilig verklaard in de 9e eeuw, als Maria Magdalena van de boetedoening. Zij werd gelijkgeschakeld met de boetedoende vrouw uit Lucas 7.

Boete deed je voor zonde en zonde begaan door vrouwen in die tijd werd algemeen geacht dat het seksuele zonde moest zijn. Dus Maria Magdalena zou een hoer zijn geweest. Het meest moderne onderzoek dat plaatsgevonden heeft naar deze bijzondere vrouw wijst één ding volstrekt uit, dat het géén hoer was, maar een grote ingewijde.