27-11-2010

De isisknoop

Godinnen met de Isis-knoop tonen zo hun verwantschap met Moedergodinnen, waarvan Isis de belangrijkste was. De Isis-knoop dragen zij om hun middel of tussen hun borsten en de betekenis is velerlei, maar meestal wel verbonden met kracht om iets samen te kunnen binden; orde brengen is loshangende zaken en als zodanig verbonden met stappen op weg naar verlichting.


De mantel van Maria Magdalena omvat meestal mensen, de mantel van moeder Maria is vaak een sterrenmantel die de kosmos in zich bergt. De knoop in de franje van de mantel duidt op Keltische knopen en op de Isis-knoop als weg naar gelijkwaardigheid. Het Isis symbool die vruchtbaarheid en wedergeboorte brengt.


Een Isis-knoop is sterk en laat alleen los als je aan het juiste eind trek; doe je dat niet en trek je aan het verkeerde einde, dan komt de knoop steeds meer vast te zitten. Isis knoop verwijst dus naar problemen die in een mensenleven kunnen optreden; het leven bestaat immers uit allerlei verbindingen die elkaar omvatten en met elkaar verweven zijn in bepaalde patronen. Grappig genoeg is hierbij geen dwang of beperking van vrijheid aanwezig. De Isis-knoop is zo gemaakt dat je deze ook weer eenvoudig los kunt krijgen.

De Isis knoop houdt  dus, zoals we zagen verband met de godin Isis, Maria Magdalena en Isis zijn verwanten van elkaar. Maria van Magdala - of, zoals haar Latijnse naam luidt, Maria Magdalena en in andere tradities Maria Migdal Eder genoemd wordt gezien als de wederhelft van Jezus, net als Isis dat is van Osiris.

Sophia is de vrouwelijke wederhelft van de kosmische Christus; samen vormen zij de hoogste Wijsheid en de diepste Liefde. Sophia draagt de vrouwelijke naam van Christus - Sophia en Christus zijn dus de mannelijke en de vrouwelijke pool van dezelfde goddelijke energie; ze vormen een energetische eenheid.  De gnostici kenden het geheim van het Heilig Huwelijk, de Hieros Gamos. In de gnostische traditie wordt Maria Magdalena 'The Lady' genoemd, of 'The Bride' 'Zwarte Madonna
en ‘de Vrouwe van zevenvoudige kennis’ een weg met 'zeven knopen' die de aardse inwijdingsweg beschrijft.

Maria Magdalena was een voltooide, ze heeft alle inwijdingen doorlopen in de mysterieschool van de Essenen op de berg Karmel en is als zodanig de moeder van de esoterische traditie van het christendom.                                                            MM door Donatello (Florence)


In het Evangelie van Maria van Magdalena wordt deze zevenvoudigheid beschreven in de zeven knopen naar gelijkwaardigheid. Het evangelie volgens Maria Magdalena is niet later geschreven dan eind tweede eeuw; hoeveel vroeger valt tot nu toe niet te achterhalen. De oorspronkelijke tekst was in het Grieks; van deze tekst zijn nog enkele fragmenten teruggevonden.

.....Maria antwoordde en zei: (tegen haar broeders) 'Wat voor jullie verborgen is zal ik jullie bekendmaken'. en ze begon hun het volgende te vertellen: 'Ik' zei ze, 'ik zag de Heer in een visioen; en zei tegen hem: "Heer, ik zie u vandaag in een visioen." Hij antwoordde en sprak tot mij:

"Gezegend ben je dat je niet wankelt bij mijn aanblik. Want waar het bewustzijn is, daar is de schat."

Ik vroeg aan hem: "Heer, zie hij die een visioen heeft nu met de ziel of met de geest?"

De Verlosser antwoordde en sprak: "Hij ziet noch met de ziel noch met de geest maar met het bewustzijn, dat tussen die twee in ligt....

dan ontbreekt er een stuk en vertelt Maria Magdalena over de 7 poorten van het Onbewuste die zij is doorgegaan. De Bijbel noemt dit geen 7 poorten, maar de zeven duiveluitdrijvingen van een hoer....

vrij bewerkt zijn dit de 7 poorten; de 7 knopen die wij mogen ontwarren.
                                                                                                                 
1 De eerste ‘knoop’die wij kunnen ontwarren is de duisternis. De sleeping lady in de Slangenput ....

De donkerte die rijkdom, voorspoed, macht, bezit, veiligheid.......in wezen brengen. Ze houden ons in slaap, we leven en genieten volop, maar missen waar het werkelijk om gaat.
Ons geweten weer voelen, de stille stem van je geweten beluisteren helpt om weer te beseffen waarom je op aarde bent gekomen. Het is een kunst om die stille stem te verstaan, nog meer om er ook naar te handelen.  Handelen naar je geweten is de duisternis verdrijven!

2 De tweede ‘knoop’die wij kunnen ontwarren  is de begeerte.

Er is een liedje van Ramses Shaffy  “Het gras zal altijd groener zijn....” dat is de begeerte die hier wordt bedoeld. Verlangen naar....eigenlijk alles wat je verhinderd om tevreden en gelukkig te zijn met wat er nu is. 

3 De derde ‘knoop’die wij kunnen ontwarren is de onwetendheid.

Onwetendheid is het gehecht-zijn aan “ons”bezit. Gehechtheid aan alles wat je denkt nodig te hebben en wat je afhoudt van delen, van vrede in je en met jezelf voelen.
Bezit maakt ons niet vrij maar gebonden aan materie, aan aardse genoegens.

4 De vierde ‘knoop’die wij kunnen ontwarren is de doodsangst.

Dood gaan is overgave, is loslaten, is het onbekende tegemoet durven gaan.
De angsten als kwetsbaar jezelf te laten zien, om de greep om het leven te verliezen, om .....fouten te maken. Angsten die ons verhinderen  om in vertrouwen te leven. Vertrouwen op de aanwijzingen die het leven zelf ons geeft.   Ons toe-te-vertrouwen aan de tekens op je weg.

5 De vijfde ‘knoop’die wij kunnen ontwarren is de gebondenheid aan de fysieke wereld.

Alle leven op aarde, alles wat vorm heeft gekregen heeft een ziel. De mensen en de dieren, de bloemen en de planten, de bomen en de stenen. Alles leeft!
Eerbied en verwondering overvallen mij dan altijd als ik kuier door de natuur. Ik voel me verbonden en weet dat ik van dezelfde liefde gemaakt ben als alles wat ik “zie, voel, hoor, ruik en beleef”
Dat maakt mij bescheiden en respektvol voor wat ik eet, drink etc....

6 De zesde ‘knoop’die wij kunnen ontwarren is de bekrompenheid van het denken in fysieke termen.

Pff. Wat een moeilijke zin.  Geloof je alleen wat je kunt waarnemen, bewijzen, wat je lichaam aangeeft?  DENK je dat alleen wat je denkt waarheid is?
Volgens mij is ieder mens uniek en heeft ieder mens een eigen gave. Dit kun je niet aan de buitenkant zien. Aandacht(ig) zijn voor geheimen, voor engelen, voor hulp in tekens, voor de wereld achter de sluier maakt je gevoelig en gaat voorbij het denken.
Het denken is een dienaar......

7 De zevende ‘knoop’die wij kunnen ontwarren is de kennis die oprijst in toorn en wrok.

Meesterschap verwerven over boosheid - boosheid vanuit innerlijke kracht is iets delen met een    ander in openheid. Dan is boosheid een geaarde energie die gericht is op herstel van contact in plaats van het verbreken ervan. 


                                                                                                                                    


Maria Magdalena wijst ons in haar Evangelie de weg naar de liefde en naar gelijkwaardigheid. Voor het Hogere Zelf, de Meester van ons Hart is iedereen gelijk.

Het evangelie van MM  vindt je o.a. in De Nag Hammadi Geschriften
vertaald door Jacob Slavenburg en Willem Glaudemans. 

Geen opmerkingen: